Куран китебибиз – эң сонун сапаттарга ээ.

Ыйык Куран – окулушу ибадат болуп саналган китеп. Ыйык Куран – чындык менен жалганды, туура менен жаңылыштыкты, жакшы менен жаманды айырмалаган китеп. Ыйык Куран – адамзаттын аттанар жолун акыр кыяматка чейин жарык кыла турган нур.
Ыйык Куран – бардык адеп-ахлактык оорулардын дартына болуучу дабаа. Ыйык Куран – тагдырдын татаал-тайгак жолдорунда жолубуздан адаштырбай турган кудай.
Ыйык Куран – адамга жаратуучусун жана өзүн унуттурбай турган керемет зикир.
Ыйык Куран – улуу кудуреттүү Алланын сөздөрү.

Комментарий жиберүү