Катым – ыйык Куранды башынан аягына чейин окуу

Катым – ыйык Куранды аягына чейин окуп чыгуу. Жыл сайын пайгамбарыбыз (с.а.в) Рамазан айында түнкүсүн ошол күнгө чейинки келген аяттарды Жабирейил периштеге окуп берген. Жабирейил (а.с)
да ага окуган. Ушундайча пайгамбарыбыз жана ага вахий алып келген периште бири-бирине ыйык Куранды кезектешип окуп беришкен. Пайгамбарыбыз окуганда периште тыңшап, периште окуган убакта пайгамбарыбыз тыңшаган. Ал эми ушул өңдүү өз ара кезектешип окуу иши мукабеле деп айтылат. Мына ушул мукабеле салты, б.а. өз ара кезектешип окуу адатынын пайда болушу жана ыйык китебибиз Курандын бүгүнкү күнгө чейин эч өзгөрүүгө дуушар болбой өз калыбында сакталышы үчүн абдан маанилүү факторлордун бири болгон.Рамазан айында катым түшүрүүгө өзгөчө маани беришибиздин себеби да – ушул. Андыктан, куттуу Рамазанда бул жакшы жөрөлгөнүн унутулбашы үчүн орозо кармап жатканда ыйык Куранды баштан аяк толук окуп чыгуу менен катым түшүргөн
болобуз.

Комментарий жиберүү