Жалган сүйлөө

Суроо: Жалган сүйлөөнүн динибизде орду кандай?

Жооп

Жалган сүйлөө – чоң күнөө. Бир аяттын мааниси төмөндөгүдөй:

“Жалган сүйлөгөндөр, жалаа жапкандар бир гана Аллаху тааланын аяттарына ишенбегендер. Ошондуктан, алар – жалганчылардын так өзү.” [Нахл сүрөсү 105]

Жалган – күнөөлөрдүн, айыптардын эң жаманыжүрөктөрдү карарткан бардык жамандыктардын башы. Хадиси шарифтерде айтылды:

“Жалган – нифак (мунафыктык, эки жүздүүлүк) эшиктеринин бири.” [Ибни Адий]

“Момун бардык катаны кылышы мүмкүн, бирок, кыянаттык кылышы жана жалган сүйлөшү мүмкүн эмес.” [Баззар]

“Чынчыл болгула, чынчылдык жакшылыкка, жакшылык болсо Бейишке алып барат. Жалгандан сактангыла, жалган фужурга (күнөө), фужур болсо Тозоко алып барат.” [Бухари]

“Сөз менен чыгарылган фитна кылыч менен чыгарылган фитна сыяктуу. Жалган сүйлөө, жалаа жабуу менен чыгарылган фитна кылыч менен чыгарылган фитнадан да жаман.” [Ибни Мажа]

“Базарчылардын көпчүлүгү фажир болушат! Көп ант беришип, күнөөгө киришет жана жалган сүйлөп, соода кылышат.” [Хаким]

“Алдаган адам Тозокто.” [Табарани]

“Жалган жерге ант берүү – чоң күнөө.” [Бухари]

“Кеңеш сураган адамга жалган сүйлөгөн адам ага кыянат кылган болот.” [Ибни Жарир]

“Эң чоң күнөө – жалган жерге ант берүү.” [Бухари]

Пайгамбарыбыз алейхиссалам жалган сүйлөгөн адамдын оозунун бир тарабынан кулагына чейин темир илмек менен жыртыла тургандыгын, башка тарапка өткөндө мурдагы жыртылган тарап жакшы боло тургандыгын, анан жакшы болгон тарап кайрадан жыртылып ушул бойдон кыяматка чейин кабырдын азабын улана тургандыгын билдирген. (Бухари)

Бир жаш жигит Пайгамбарыбызга келип, үч чоң күнөөдөн такыр кутула албай жатканын билдирди. Ал күнөөлөрдүн бири жалган сүйлөө болчу. Пайгамбарыбыз: “Жалган сүйлөөдөн мен үчүн баш тарт!” – деди. Жаш жигит: “Макул”, – деп кетти. Бир күнөө кыла турган кезде: “Эгер бул күнөөнү кылсам Расулуллах сураганда “ооба” десем айыбым билинип калышы мүмкүн. “Жок” десем жалган сүйлөгөн жана убадамды кармабаган болуп каламын”, – деп ойлоду. Калган эки күнөөнү да таштады. (Шир’а)

Улуулар айтышат:

“Уулум, жалган сүйлөөдөн сактан, ал таранчынын эти сыяктуу таттуу болот. Андан аз адам кутулат.” (Локман Хаким)

“Аллахтын жанында эң чоң ката бул – жалган сүйлөө.” (Хазрети Али)

“Жалганчы менен сараң Тозокко кирет, бирок, кайсы бири тереңирээк жерге ташталат, билбеймин.” (Шаби)

“Чындык менен жалган бири экинчисин чыгарып салганга чейин жүрөктө күрөшөт.” (Малик бин Динар)

“Ичи менен сыртынын, сөзү менен кылган ишинин туура келбеши – нифактан. Нифактын негизи болсо – жалган.” (Хасан Басри)

Комментарий жиберүү