Пайгамбарыбыз алейхиссаламдын шапааты

Ыйманын сактап өлгөн ар бир адам шапаатка жетишет. Зухаа сүрөсүнүн: “Албетте: Раббиң сага [шапаат кылуу мүмкүнчүлүгү жана абдан көп нимат] берет, сен да ыраазы болосуң” деген маанидеги бешинчи аят-и кариманын тафсиринде Расулуллах алейхиссалам: “Үммөтүмөн бир киши Тозокто калса ыраазы болбойм”, – деп айтты. Шапаатка ээ боло алуу үчүн ыйман менен өлүү шарт. Ыймандуу өлгөндөр да түбөлүк кутулууга жетишти деген маанини билдирет.

Хадиси шарифтерде айтылды:

“Кыяматта шапаат кыламын. “Эй, Рабби, жүрөгүндө кымындай болсо да ыйманы барларды Бейишке киргиз”, – деп айтамын. Алар Бейишке киришет. Анан жүрөгүндө аз бир нерсе болгондорго: “Бейишке киргиле”, – деп айтамын.” [Бухари]

“Акыретте алгач шапаат кылган жана шапааты кабыл болгон адам мен боломун.” [Ибни Мажа]

“Үммөтүмөн ширк менен өлбөгөн ар кимге Аллахтын уруксаты менен шапаат кыламын.” [Бухари, Муслим]

“Кыямат күнү эң алгач мен шапаат кыламын.” [Муслим]

“Ар пайгамбардын мустажаб [кабыл болгон] бир дубасы бар. Мен дубамды үммөтүмө шапаат кылуу үчүн акыретке калтырдым.” [Бухари]

“Менден мурда эч бир пайгамбарга берилбеген беш нерсенин бири шапаат. Ширк менен өлбөгөн [ыймандуу өлгөн] ар кимге шапаат кыламын.” [Баззар]

“Үммөтүмөн чоң күнөө кылгандарга шапаат кыламын.” [Имам Ахмед, Насаи]

Пайгамбарыбыз алейхиссалам күнөөкөрлөргө шапаат кыламын деп билдиргенде Хазрети Абуддарда: “Ыйманы болгон ууру жана занилер (зина кылган адамдар) дагы шапаатка жетишеби?” – деп сурады. “Ооба, аларга дагы шапаат кыламын”,– деп жооп берди. (Хатиб)

“Күнөөсү көп болгондорго шапаат кыламын.” [Хатиб]

“Напсилерине алданып калгандарга шапаат кыламын.” [Дайлами]

“Кыяматта кумдан да көп адамга шапаат кыламын.” [Табарани]

“Кыяматта: “Эй, Рабби, кымындай болсо да ыйманы барларды Бейишке киргиз!” – деп айтамын. Баары шапаатым менен Бейишке кирет.” [Бухари]

“Шапаатыма ишенбеген адам ага жете албайт.” [Шира]

“Шапаатыма эң ылайыктуу болгон адам – мага эң көп салават окуган адам.” [Тирмизи]

“Үммөтүмөн артта калгандар жокпу деген кабатыр менен Бейишке кирсем дагы тактыма отурбаймын. Аллаху таалага: “Эй, Рабби, үммөтүм үммөтүм”, – деп айтам. Раббим: “Үммөтүңө эмне кылуумду каалайсың?” – деп сурайт. Мен: “Эй, Рабби, алардын сурагын тезирээк бүтүрө көр, кыйынчылыктардан кутулушсун”, – деп айтамын. Тозоктуктардын тизмеси мага берилет. Аларга шапаат кыламын. Жада калса, Тозоктун сакчысы Малик: “Үммөтүңөн жазалана турган эч кимди калтырбадың”, – дейт.” [Байхаки, Табарани]

“Раббиң сага [акыретте түрлүү ниматтар, шапаат уруксаты] берет, сен да кубанып, ыраазы болосуң” деген маанидеги Зухаа сүрөсүнүн бешинчи аят-и каримасы түшкөндө, Расулуллах алейхиссалам: “Үммөтүмөн бир киши Тозокто калса ыраазы болдум деп айтпаймын”, ­- дегени тафсирлерде билдирилген. (Тыбйан)

Комментарий жиберүү