Махр

Махр

Махрдын пайда болуу себептери жана мааниси. Махр адам баласынын үй-бүлө куруусундагы эзелтен сакталып келе жаткан салт. Махр же калың деген эркек аял алаарда убада кылып бере турган акы. Коомтаануучулар калыңдын таржымалын изилдөөдө адам тарыхын төрт доорго бөлүп карашкан: Биринчи доор: Эне башкарган заман, бул доордо эркектер бир тууган карындаштары менен үйлөнүүгө уруксат болбогондуктан башка урууларга барып аялдарга кызмат өтөшчү жана аялдар аларга үстөмдүк кылчу. Экинчи доор:Бул доордо бийлик эркектин колуна өткөн, тактап айтканда, аталар башкарган…

Прочитайте больше