Хадис

Хадис

Алланын Элчиси тарабынан берилген риваятта анын Раббы (Алла Таала) айткан экен: «О, менин пенделерим! Зулумдукту мен өзүмө да силерге да арам кылдым, андыктан бир-бирине зулумдук кылбагыла! О, менин пенделерим! Мен түз жолго салгандан башкаларыңар баарың адашкансыңар ошондуктан менден (гана) туура жол сурангыла, ошондо мен силерди туура жолго саламын. О, пенделерим! Мен тоюндургандан башкаңар бүт баарыңар ачкасыңар, ошондуктан Менден азык сурагыла, ошондо мен силерди азыктандырам. Оо, пенделерим! Мен кийиндиргенден бөлөгүңөр баарың жылаңачсыңар, ошондуктан менден кийим сурагыла,…

Прочитайте больше