Куран жана орозо айы

Куран ушунчалык маанилүү жана кол жеткис баалуу болгондуктан, аны менен байланыштуу болгон ар бир нерсе улуулукка жетишет. Куран убакыт жана жайды баалуу, жазылган кагазы менен сыясы ыйык, окуган адамы менен угуучусун кадырлуу кылган. Куран түшүрүлгөн кадыр түнү жана рамазан айы бүткүл ыйыктыгын, улуулугун Курандан алышкан. Албетте, Куран тарабынан эң маанилүү убакыттын бөлүгү рамазан айы. Бул ай орозонун айы болгондой эле, Курандын айы болуп да эсептелет. Себеби, Алла Таала тарабынан Пайгамбарыбызга (сав) жиберилген Куран рамазан айында түшүрүлө баштап, 23 жыл уланып, ошол эле рамазан айында аяктаган.

Куран окуган адамдын жүрөгү жумшап, өзүнөн башкаларга болгон камкордугу, мээрими күчөйт. Садака жана зекеттердин рамазан айында берилүүсүнүн себептеринин бири да бул болсо керек…? Бизге белгилүү болгондой эле Пайгамбарыбыз (сав) ар жылы рамазан айында Куранды баштан аяк Жабраил периштеге окуп берчү. Ал мезгилде Пайгамбарыбыз (сав) адаттагыдай жоомарт, берешен болоор эле. Ким эмне кааласа, баш тартпастан бере салчу. Ибн Аббас анын бул абалын: «Аллахтын элчиси адамдардын эң жоомарты эле. Рамазан айында Жабраил менен жолукканда ансайын берешен боло түшчү. Жабраил аны менен рамазан айынын ар бир түнүндө жолугушуп, Куранды үйрөтчү. Аллахтын элчиси жакшылык иштерде берекелүү шамалдардан (жамгыр алып келүүчү) да жоомарт эле» деп сүрөттөгөн.
Ошол үчүн урматтуу бир тууган мусулмандар, ушул ыйык орозо айы менен колдонуп бош убакытты четке какпай Ыйык куран менен алек болгонго аракет кылып ,улуу инсан Мухаммад пайгамбарыбыздын (сав) жолун жолдойлу .

ОТПРАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ