Коррупция

МАМЛЕКЕТТИК МАЛ-МҮЛККӨ КОЛ САЛУУ Бүгүнкү күнү эң кеңири кулач жайган арам киреше жолдорунун бири дал ушул мамлекеттик мал-мүлккө мыйзамсыз ээ болуу. Жалпыга маалым болгондой, мамлекеттик кандайдыр бир кызматка отурган адамга ал жердеги малмүлк каражаттары аманат катары берилет. Кызматка отуруу менен ал жердеги элдин мал-мүлкүнө, казынасына кол салуу чоң күнөө болуп эсептелет. Мындай кызматтарда иштегендер баарыдан мурда мамлекеттик мал-мүлктү коргоо, аны мыйзамдуу жол менен сарптоо багытында өтө кылдат болуулары кажет. Аяттардын биринде төмөнкүчө буюрулат:
«Ким кыянаттык кылып (олжодон) жашыруун алган болсо, ал кыямат күнү Алланын алдына ошол кыянаттыгы менен келет. Андан соң ар ким өзүнүн ишине жараша же сый же жаза алат. Эч ким зулумдук көрбөйт (ал күнү ийненин көзүндөй да адилетсиздик болбойт)» (Аали Имран сүрөсү, 161)

Ислам дини мамлекеттик мал-мүлккө, казынага туура эмес жол аркылуу кол салууга кескин түрдө тыюу салат. Мамлекеттик мал-мүлк – бул элдин мал-мүлкү, элдин акысы. Демек, мамлекеттик мал-мүлктө кары-картаңдардын, эмчек эмген наристелердин, жетимдердин, кароосуз калган жарды-жалчылардын, айтор, жалпы элдин акысы, үлүшү бар. Ошондуктан мамлекеттик мал-мүлктү каалагандай каржоо да, ысырапчылык менен колдонуу да чоң күнөөлөрдүн катарына кирерин эсибизге түйүп коюубуз абзел.

ОТПРАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ