«Мухаммад Расулуллах» деген келменин шарттары

Мухаммад Расулуллах Алланын элчиси — деген күбөлүк келменин алты шарты бар:
1. Алып келген пайгамбарлык рисаласын (миссиясын) кабыл кылып, чын жүрөк менен ишенүү.
2. Тили менен келмени айтып тастыктоо.

3. Пайгамбарды ﷺ ээрчүү, алып келген буйруктарын аткаруу тыйган тыйууларынан тыйылуу.

4. Келечектеги жана өтүп кеткен кабарларын чын деп жүрөк менен ишенүү.

5. Пайгамбарды ﷺ өзүңдөн да, малыңдан да, ата-энеңден да бардык адамдардан да артык көрүп сүйүү.

6. Анын сөзүн башкалардын сөзүнөн бийик коюп, амал кылуу.

Пайгамбарды ﷺ чындап сүйгөн адам ушул алты шартты аткарат.

Бир жылда бир мавлидди өткөзүп коюп, ачык келген хадистерге амал кылуу.

Айрым нерсени тыйуу кылып Пайгамбарыбыздан ачык хадис келген болсо,аларга амал кылуу.

ОТПРАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ