Намаз

Намаз

Окшош мазмун

  • No related post.

“Түш оогондон кийин түндү утурлап намазга жыгыл. Ошондой эле таң Куранын (намазын) оку. Акыйкатта, таң намазы күбөлөнгөн болот.” (Исра сүрөөсү 78-аяты)
Намаз бардык пайгамбарларга парз кылынган ибадат. Иса (а.с) дагы намаз окуган: “Мага Кудай намаз окууга тапшырма берди…” (Марям 31-аят) Риваяттарда намаз мындай сыпатталат: Намаз – нур, чырак, дин тиреги, бардык амалдардын башкысы, Ислам негизи, ыйман байрагы, эң жакшы амал, пайгамбарыбыздын (с.а.в) көз нуру, инсанга эң биринчи буйрулган парз, жаңы мусулмандын алгачкы үйрөнө турган ибадаты, кыяматта эң биринчи сурала турган суроо, пайгамбардын (с.а.в) акыркы осуяты, тозоктун отунан сактоочу, амалдардын таразасы, өтө маани бере турган амал ж.б. Дагы бир риваяттарда намаз окугандардын акыбети мындай болоору баяндалат: Намаз окуучу периштерлерге сүйкүмдүү, ырыскы берекеге себепкер, шайтандан оолак жүрүүчу, дене жана рух саламаттыгы. Каапырга каршы куралдуу, дубалары кабыл болгон, кыяматка камдалуу, кабырда жайбаракаттуу, кыяматта тажылуу, жүзү нурлуу, кыл көпүрдөн оңой өткөн, бейиштин ачкычын кармаган, Аллахтын ыраазычылыгын алган адам болот.
Намаз Аллах Тааланын буйругу, өзүн “мусулманмын” деп санаган ар бир балакатка жеткен акылы жайында (жинди эмес) адам аны окушу ваажиб.
Намаз беш убак окулат
Багымдат: Эки рекет сүннөт, эки рекет фарз (таң аткандан күн чыкканга чейин)
Бешим: Төрт рекет сүннөт, төрт рекет фарз, эки рекет сүннөт (күн чак түштөн жылгандан кийин)
Аср: Төрт рекет фарз (ар нерсенин көлөкөсү өзүнөн эки эсе узундукта болуп калган абалдан күн батаарга чейин)
Шам: Үч рекет фарз, эки рекет сүннөт (күн баткандан кийин)
Куптан: Төрт рекет фарз, эки рекет сүннөт, үч рекет витр намазы (шамдан кийин жылдыздар көрүнгөндө башталат)
Намаздын түрлөрү:
Фарз: милдеттү түрдө окулуучу намаз
Сүннөт: пайгамбарыбыз (с.а.в) аткарган иши, окуган намазы, аны окуган адам ашыкча сооп табат, ал эми карыз намазы бар болсо, сүннөт намаздардын ордуна каза болгон карыз намаздары окуусу ваажиб.
Ваажиб(витр): сөзсүз түрдө окулуучу намаз
Наафил: окуса сооп табат, окубаса күнөө болбойт.
Жума намазы: жума күнү (бешим намазынын маалында) 4 рекет сүннөт,2 рекет фарз жана дагы 4 рекет сүннөт окулат. Кимде ким жума намазына жетише албай калса 4рекет бешимдин фарзын окуса болот.
Намаздын шарттары:Намаз окуучу адамдын денеси, кийими жана окуган жери “нажас” (кан, заара, заң ж.б арам) нерселерден таза болуусу керек. Ошондой эле уят жерлери жабылуусу керек, аял киши толук хижаб кийет. Кыбыла тарапка жүздөнүү жана намаз убактысында ниет менен баштоо шарт.
Намазды буза турган нерселер:
1- Себепсиз жөтөлүү же какыруу.

2- Намаз окуган адамдын башка бирөө чүчкүргөндө «Йархамукаллах» деп айтуусу.

3- Жалгыз намаз окуган адам жакын жерде жамаатта имамдын жаңылганын угуп аны эскертсе же туураласа намазы бузулат. Эгер имам дагы ал адамдын тууралоосу менен окуй баштаса, имамдын да намазы бузулат.

4- Намаз окуп жатканда «Лаа илаха иллаллах» десе, эгер максаты жооп берүү болгон болсо ал адамдын намазы бузулат. Эгер максаты билдирүү гана болсо бузулбайт.

5- Аврат жерин ачуу.

6- Оору же кандайдыр бир башка кыйынчылыктан улам ыйлоо. (Жаннат же Жаханнам эсине келип, аларды ойлоп, ошондон улам ыйласа, намазы бузулбайт).

7- Кол алышуу же саламга жооп берүү.

8- Казага калган намаздарынын саны бештен ашпаган болсо жана намаз окуп жатканда эсине келсе.

9- Намаз окуп жатканда аны көргөн адамдын намаз окуп жаткандыгынан күмөн санагыдай аракет кылса намазы бузулат.

10- Намаз учурунда бир нерсе жеп-ичүү.

11- Намаз учурунда сүйлөө.

12- Имамынан башка бирөөнүн катасын тууралоо.

13- Намазда күлүү.

14- Намаз учурунда онтоо, ах, ух деш.

Комментарий жиберүү