Саламаттык

Саламаттык

Окшош мазмун

Ислам дини адам баласынын жашоосуна зарыл болгон ар бир маселеге токтолуу менен ал тууралуу жетишерлик баяндаган. Анткени Ислам дини инсандын жашоо жол жобосу. Ал бизди түз жолго салып, кантип жүрүүнү, кандай сүйлөөнү, кандай мамиле кылууну жада калса эмне ичип, эмнеден баш тартышты, кыскасы, кандай жашашты да бизге үйрөтүп турат. Жашообуздагы ошол зарыл болгон маселелердин бири – биздин саламаттыгыбыз. Пайгамбарыбыз Мухаммад (с.а.в) буйруган: Эки нерсенин кадырын, ага ээ адам баалабайт; убакыттын кадырын бош адам баалабаса, ден соолуктун кадырын дени сак адам баалабайт. Ден соолук биздин жашообуздагы негизги ролдордун бирин ойнойт. Адам баласынын ден соолугуна үч негизги нерсе таасир этет. Бири айлана чөйрө, экинчиси, ички жан дүйнө, үчүнчүсү азык- түлүк. Айрым убактарда адамдын ден соолугу айлана чөйрөгө байланыштуу өйдө ылдый болуп турат. Ысык же суук, мындайча айтканда климат таасир этет. Абадагы ультра- фиолетовый нурлар, магниттер жана башка көзгө көрүнбөгөн нерселер адамдын акыбалына себекер болот. Ошондой эле инсандын ички жан дүйнөсүнүн жагдайы дагы кандайдыр бир деңгээлде анын саламаттыгын өзгөртүшү мүмкүн. Жан дүйнөсү жайбаракат, көңүлү куунак адамдар оору сыркоону жеңил көтөрүшөт. Ал эми ар дайым депрессияда жүргөн адамдардын оорулары күчөп, же жаңы оорулары пайда болушу мүмкүн. Азыктануунун бул жерде башкаларга караганда таасири күчтүүрөк;биздин ден соолугубуз күнүмдүк тамактануубуз менен түздөн түз байланышта. Туура азыктануу биздин саламаттыгыбызга кепилдик берет.(бул тууралуу биз кийинчерек кеңири баяндамакчыбыз) Негизгиси, ден соолугубуздун чың жүрүшү үчүн биздин айлана чөйрөбүз, ички жан дүйнөбүз жана тамак ашыбыз,бардыгы биринчиден таза, экинчиден тең салмактуу болушу зарыл. Ал эми тазалык менен тең салмактуулукту кармоону бизге бир гана Ислам дини туура үйрөтө алат. Анткени, жогорду айта кеткендей Ислам дини биздин жашоо жол жобобуз. Бизди жараткан улуу Жаратуучу бактылуу жашообуз үчүн эң сонун жашоо жол жобосун жиберди. Аны ээрчип, ага амал кылгандар эки дүйнөлүк бакытта жашашат.

Жарыяланды Uncategorized

Комментарий жиберүү