Куран үйрөнүү

Куран үйрөнүү

Окшош мазмун

Пайгамбарыбыз Мухаммад (с.а.в) хадисинде буйруган: “Аллах Таала ар бир момун аялга жана момун эркекке, жада калса кулга жана күңгө мүмкүнчүлүгүнө жараша Куран үйрөнүүсүн ваажиб кылган.”
Куран Карим араб тилинде түшүрүлгөн: “Чындыгында Биз аны арабча Куран кылып түшүрдүк” (Юсуф 2-аят). “Тажвид” илими Куранды туура окуу эрежесин үйрөтүүчү илим. Андыктан, Куранды арабча так кыраат кылуу үчүн ар бир мусулманга алгач тажвид илимин үйрөнүү парз. Ошондой эле беш убак намаздарда дагы Куран сүрөөлөрү арабча, тажвид эрежеси менен окулушу лаазым, андай болбосо намазы бузулат.

Жарыяланды Uncategorized

Комментарий жиберүү