Жар тандоо

Үй- бүлө – бул кичинекей коом жана бир чоң коомдун башаты. Үй- бүлө кандай болсо, коом дагы ошондой болот. Ислам дини үй- бүлөнүн куралышына өтө маани берген. Үй- бүлө алгач аял менен эркектин баш кошуулары менен башталаары маалым. Андыктан бул жерде биринчи жар тандоо маселеси козголот. Балакатка жеткен, үй- бүлө курууга даяр ар бир адам өзүнүн элесинде болочок жарынын үлгүсүн алып жүрөт. Бардык жагынан төп келген, сулуу, да бай да, ыймандуу же жөн эле адеп- ахлактуу, сабаттуу жана башка мыкты сыпаттарды бардык адамдар сүйөт. Ал эми Исламда келечектеги жарды кандай сыпаттары менен издегиле деп айтылган? Пайгамбарыбыз Мухаммад (с.а.в) хадисинде айткан: “Жубайды сулуулугу үчүн эмес, байлыгы үчүн да эмес ыйманы үчүн тандагыла.” Исламдын көз карашы боюнча адамдагы башкы сыпат бул- ыйман. Анткени ыйман адамдын кепилдиги. Сулуулук да жакшы, байлык да жакшы, бирок булар түбөлүк эмес, ал эми бекем ыймандын жемиши арбын болот. Ошондой эле тандаган адам тандоочу адам менен бир деңгээлде же окшош болушу керек. Мындайча айтканда экөө бир акыйдада болуусу абзел. Мисалы экөө тең мусулман, таза түз жүргөн адамдардын катарында. Бири момун бири каапыр болуп баш кошуулары туура эмес, же болбосо бири таза жүргөн бири бузулган болсо болбойт. Ошондуктан жубайды өз чөйрөсүнөн тандоо керек. Исламдын негизги бурулгус булагы болгон Куран Каримде бул тууралуу мындай деп айтылат: “Бузулган аялдар- бузулган эркектерге; бузулган эркектер- бузулган аялдарга; таза аялдар- таза эркектерге; таза эркектер- таза аялдарга ылайык…” (Нур 26- аят) Ыймандуу адам ыймансыз менен баш кошуп алса, жашоолорунда көп келишпестиктер, кыйынчылыктар туш келет. Ошондой эле Ислам дининде мусулмандарга башка диндегилер менен турмуш курууга уруксат берилбейт. Андыктан, таза ыймандуу, адеп- ахлактуу адам менен баш кошом деп максат кылгандар, биринчиден өздөрү да ушул сыпаттарга ээ болууга аракеттенүүлөрү керек.

Комментарий жиберүү