Илим алуу керекпи?

1) Илим тууралуу Курандын аяттары. Илим ээлери периштелер менен эскерилет. Аллах Таала айтты: «Акыйкатта, Өзүнөн башка кудай жок экенине адилеттүүлүктү орнотуучу Аллах Өзү, периштелер жана илим ээлери күбөлүк берди. Аллахтан башка кудай жок. Ал – Ызаттуу, Даанышман!» (Аалу Имран 3:18) – Аллах биринчи Өзүн, андан кийин периштелерин, андан кийин илим ээлерин – Аллахтан башка кудай жок экендигин күбөлүк берүүгө чакырган. -Илим илимдүүнү башкалардын үстүнөн көтөрөт. «(Эй, Мухаммед!) Аларга: «Билгендер менен билбегендер тең боло алабы?» деп айт. Чындыгында, акыл ээлери гана (Курандан) насаат алат» (Зумар 39:9) «Аллах силердин араңардагы ыймандуулардын жана илим берилгендердин даражаларын көтөрөт. Аллах силердин эмне кылып жатканыңардан кабардар» (Мужаадала 58:11) -Илим – таквалыктын2 негизи. «Чындыгында, пенделеримдин билимдүүлөрү Аллахтан коркушат…» (Фатыр 35:28) -Илимдүүлөрдүн бийик артыкчылыгынан аларга кайрылуу буйрулган. «Эгер билбесеңер билимдүүлөрдөн сурагыла» (Нахл 16:43) «Ал (Аллах) Мээримдүү, Ал жөнүндө билүүчүдөн сурагын» (Фуркан 25:59) -Илим – бул балкып жаткан көк дениз. «…”Силерге азыраак гана илим берилген”, – деп айт» (Исра 17:85)
Илим алуу керектиги (зарылчылыгы). «…”Оо, Раббим! Илимимди арттыр!”, – дегин» (Таха 20:114) «… Ар бир илим ээсинин үстүндө (андан да) билимдүү бар» (Йусуф 12:76) 2) Пайгамбарыбыздын хадистеринен – «Аллах кимге жакшылык каалаган болсо, ага динди түшүндүрөт» (аль-Бухари жана Муслимдин китептеринде келтирилген) – «Илимдин (кандай болбосун) бир жолуна түшкөн адам, Аллах ага Бейишке жолун жеңилдетет» (Муслим). Мааниси: Аллах бул инсанга хидаят эшиктерин ачат, ибадаттарды аткаруусун жеңил кылат жана Бейишке киришин тездетет: Акыр кыямат күнү эсеп-кысап алынаардагы күтүп туруунун азаптарын башкалардай болуп көрбөйт. – «Илим издеп үйүнөн чыккан ким болбосун, периштелер анын кылганына ыраазычылыгын билдирип канаттарын ага төшөшөт» (ат-Тирмизи, Ибн Маджа). Бул хадисте илим алуунун кадыры жөнүндө ачын айкын айтылат, себеби периштелер канааттанып, урматтап өз канаттарын ага жайып жаткан кишиден ким жакшыраак. Ал үйдөн бир гана илим алуу үчүн чыгат эле.

Комментарий жиберүү