Ажылыктын пайда-сооптору жана маңызы.

Ажылыктын пайда-сооптору жана маңызы.

Окшош мазмун

  • No related post.

Хаж ибадатынын жеке адамга жана коомго карата пайдалары өтө көп. Анын негизгилерин айта турган болсок:Хаж кылуу аркылуу жеке адам күнөөлөрүнөн арылып, жан дүйнөсү тазарууга жетишет. Пайгамбарыбыз (САВ) өзүнүн бир хадисинде мындай дейт: «Кимде ким Алланын ыраазычылыгы үчүн хаж кылып, адепсиз сөз-аракеттерден сактанса жана жамандыкка жолобосо, энесинен төрөлгөн күндөгүдөй күнөөлөрдөн тазарып кайтат».

Дагы бир хадисинде айтат: «Кабыл болгон хаждын сообу үчүн тек гана бейиш бар», «Умрада дагы бир умрага чейинки күнөөлөрдү жууйт».
«Иштердин кайсынысы эң сооптуу?» деп суралган бир суроого жооп катары пайгамбарыбыз (САВ) айткан: «Алла жана Анын пайгамбарына ыйман келтирүү» деп, «Андан кийин кайсынысы» деп суралганда: «Алланын жолунда согушуу» деп жооп берет. «Андан кийинчи?» деп үчүнчү ирет суралганда, ал: «Кабыл болгон хаж» деп жооп берген.
Хаж кылган мусулмандардын Алла Тааланын алдындагы кадыр-баркы жогору болот. Пайгамбарыбыз (САВ) мындай дейт: «Хаж жана умра кылгандар Алланын меймандары, дуба кылса Алла алардын дубаларын кабыл алат. Кечирим тилесе, аларды кечирет».
Дагы бир хадисинде пайгамбарыбыз (САВ) айтат: «Хаж менен умраны удаалаш аткаргыла. Анткени хаж менен умра Устанын көөрүгү темир жана алтын-күмүштүн даттарын кетирген өңдүү (хаж учурундагы соода-сатык аркылуу) жакырчылыкты жоёт жана күнөөлөрдү кетирет». Бул хадис аркылуу хаж ибадатынын адамды күнөөлөрдөн тазартуу менен бирге жакырчылыктан да кутулдуруучу бир өзгөчөлүгү бар экенин билүүдөбүз.
1. Демек, хаж менен умра ибадаттары касиеттүү ибадат жай болгон Каабанын ар жыл сайын Аллага ибадат кылуунун шаан-шөкөттөрүнө бөлөнүүсүнө себепчи болууда.
2. Хаж инсандын жан дүйнөсүн күнөөлөрдөн тазартып, таптаза абалга келтирет жана аны ыкластуулукка багыттап, өмүрдөгү жапжаңы бир жашоонун эшигин ачат. Адамдын руханий ааламын кубаттандырып, Алла Тааланын мээримине жана кечиримине карай ишенимди жетелейт.
3. Хаж ыйманды күчтөндүрөт, Алла Таалага берилген ыймандык убаданы жаңылоого жардам берет. Демейде оңойлук менен колго келбөөчү чыныгы маанидеги тооба кылууга жол ачып, тазарган жан дүйнөнүн аруу сезимдерин канааттандырат.
4. Хаж мусулмандарга баа жеткис көркөм адеп-ахлактары менен бүт дүйнөгө нур тараткан сүйүктүү пайгамбарыбыз (САВ), анын ар жактан жеткилең сахабаларынын жана аларды эң сонун ээрчиген куттуу инсандардын жасаган улуу иштери менен каармандыктарын кайра баштан эске салат.
5. Дагы бир жагынан алганда хаж ибадатын аткаруу учурундагы кыйынчылыктар адамды сабырдуулукка, кайраттуулукка үйрөтүп, тартип менен буйруктарды өз ыраатында аткара билүүгө адамды көндүрөт.
6. Хаж ибадаты аркылуу адам жараткан Аллага ансайын жакшылап шүгүрчүлүк келтирет. Алла Таала берген мал-мүлк, ден соолук жана тынчтык өңдүү сыйларга чын пейилинен шүгүрчүлүк келтирүүнүн жолун табат.
7. Коомдук-социалдык маңыздуулугунан караганыбызда, хаж мезгилинде өңү түсү, тили, жашаган чөйрөсү, маданияттары, орун жана мартабалары жактардагы айырмачылыктар таптакыр унутулуп, бир тилек, бир максаттагы миллиондогон мусулмандар бир жерге чогулуп, мусулмандардын арасындагы теңдик, ынтымактуулук жана боордоштуктун идеал даражадагы жандуу картинасы жүзөгө ашканына себепчи болууда хаж ибадаты. Бай-кедейи, күчтүү-алсызы менен бүткүл ажылар бир келки кийим кийинишип, бир келки тартипке уюп, бир келки кыйынчылыктарды баштан кечирип, бирдей жагдайда аракеттенүү аркылуу бир түрдүү гармониялык теңдик-боордоштук тарбиялануудан өтүүдө.
8. Көп байлыгы бар бир бай адам менен күнүмдүк тиричилигин эптеп камдаган бир мусулманды бирдей ихрам кийими ичинде Арафат тоосунда жанаша туруп кол жайып дуба кылдырып жаткан жана Каабанын айланасында кошо тооп кылдырып жаткан хаж ибадаты, адамдарга орун-даража, акча-мал-мүлккө таянып кекирейбөөнү, башка мусулмандар менен ич ара жар-жөлөктө болууну үйрөтөт.
9. Хаж ибадаты мусулмандардын эсинен кеткис амал .
Ажылыктын аркасында дуйнонун жер-жерлеринен келген мусулмандар арасында эн сонун таасир алышуулар жарыкка чыгат.
10. Хаж ибадаты адамды акырет кыямат күнүнө окшоп кеткен бир көрүнүшкө күбө кылат. Бул дүйнөнүн келип-кетер бир коногу экенин адамга эскертет.
11. Ажылык түбөлүкө айланган касиеттүү эскерүүлөрдүн руханий музейи. Жалгыз өзү бир үммөт болуп саналган Азрети Ибрахим (АС) менен анын уулу Азрети Исмаилдын (АС) өрнөкүү өмүрлөрүн, бүткүл адамзаттын сыймыгы болгон акыркы пайгамбар Мухаммаддын (САВ) асмандарга туташкан куттуу өмүрүнүн үлгүлөрүн, ушул касиеттүү топуракта жашап өткөн алгачкы үлгүлүү мусулман сахабалардын ишеним-ыйман жолунда чеккен азаптарын ажылык ибадаты көз алдыбызга элестетип, Ааламдын акыйкат нугун жандуу картинадай көз алдыбызга тартат. Алла Тааланын ыраазычылыгы жолунда эч нерсеге буйдалбастан наристе кучагында сапарга чыккан үй-бүлөнү, Алла Таала үчүн кара жанын курмандыкка чалуудан аянбаган азаматтарды жана өз уулун Алла Тааланын буйругу багытында курмандыкка чалууга даяр бийик рухтуу жандарды (Ибрахим пайгамбардын окуясы)ажылык ибадаты ошол куттуу тарыхый жерлер аркылуу эске салат.

Комментарий жиберүү