Азирети Адамдан азирети Мухаммедге

Алла таала адамдарды өз алдынча таштап койгон жок, аларга пайгамбарларды жөнөттү. Алсак, азирети Адам, өзү жер жүзүнө түшүрүлгөн алгачкы адам жана ошону менен бирге эле алгач-
кы пайгамбар да болуп саналат.пайгамбар да болуп саналат. Ал – бардык адамдардын атасы
Бардык адамдар азирети Адамдын тукумунан келген. Бардыгыбыз азирети Адамдын балдарыбыз. Ушул себептен адамдарга жалпы жонунан адам баласы деп да айтылат. Азирети Адамдан
азирети Мухаммедге чейин көптөгөн пайгамбар келген. Пайгамбарыбыз азирети Мухаммед (сас) – Алла тарабынан жиберилген эң акыркы пайгамбар. Алла таала мындан кийин пайгамбар жибербейт. Биз пайгамбарлардын баарына ишенебиз. Пайгамбарлардын
бардыгын өзүбүздүн пайгамбарыбыз сыяктуу сүйөбүз. Анткени, аларды да Алла таала жөнөткөн. Бардыгы тең адамдарга тура нерселерди түшүндүрүшкөн. Алардын милдети – адамдарга туура жолду көрсөтүү. Алла таала бирөө болгондуктан адамдарга ар түрдүү мезгилдерде, пайгамбарлар аркылуу жиберген динида бирөө гана. Ушул себептен Алла тааладан келген бардык
диндерди Ислам, бардык пайгамбарларды Ислам пайгамбары деп айтабыз.
Адамдар тарыхта өздөрүнө үйрөтүлгөн динди мезгилдин өтүшү менен өзгөртүшкөн. Алла тааланын жиберген кайсыгана пайгамбары болбосун өз учурунда коомго динди туу-
ра түшүндүргөн. Бирок адамдар, ал пайгамбардын өлүмүнөн белгилүү бир убакыт өткөндөн кийин Алла таала жиберген динге өздөрүнүн айрым ишеним жана ой-пикирлерин кошушкан.
Ушундайча Алла тааланын жөнөткөн дини бурмаланган. Ушул себептен Алла таала адамдарды эскертүү үчүн жаңы бир пайгамбар жөнөткөн. Бул көрүнүш пайгамбарыбыз азирети Мухам-
медге чейинки көптөгөн доорлор боюнча ушундайча уланып жүрүп отурган.
Негизинен Алла таала жиберген бардык диндер бирдей. Бирок адамдарга жакшы жана бакубат турмушта жашашы үчүн сунулган диндин өзөктүү маңызы өзгөргөндө, адамдар бараткан
багытынан тайып, чыныгы бак-таалайга жете албай калышат.Натыйжада, адамдар Алла тааланын ыроологон дин жолунан адашкан болушат. Алла таала адамдар жашоо чындыгынан алыстап калышпасын деп жаңы пайгамбарлар жиберип, жакшылыкка үндөп, туура жолду көрсөткөн.
Ал эми динибиз Ислам – жогорудагыдай көрүнүштөргө дуушар болбогон, б.а. адамдар тарабынан бурмаланбаган жалгыз дин. Анткени биздин динибиздин жоболору ыйык китебибиз
Куранда жазылган. Ыйык Куран болсо бүгүнкү күнгө чейин эч кандай өзгөрүүгө учураган эмес.

Комментарий жиберүү