Сөз учат, жазуу калат

Пайгамбарыбыз Алла таала тарабынан өзүнө бөлүм-бөлүм болуп жиберилген аяттарды алгач окуп-жазганды билген мусулмандарга жаздырар эле. Ыйык Куранды жазган кишилер
вахий катчысы деп аталган. Алардын милдети келген ар бир аятты жазуу болчу. Пайгамбарыбызга келген ар бир аят бул кишилер тарабынан кемчиликсиз түрдө жазылар эле. Араларында азирети Али , азирети Абубакр жана башка ушуларга сыяктуу көптөгөн кишилер болгон жана бул кишилердин аркасы менен ыйык Куран эч кандай өзгөрүүгө учурабастан ушул күнгө келип жетти.
Пайгамбарыбыздан кийин мусулмандардын башына пайгамбарыбыздын жакын адамдары келген. Ушул максат менен ыйык Куранды жатка билген капыздардын күбөлүгү астында жазылган барактар чогултулган . Бул китеп пайгамбардын көзү өткөнгө чейин анын жанында сакталган. Анын өлүмүнөн кийин кызы жана пайгамбарыбыздын жакындарына өткөн.
Пайгамбардын (с.а в) доорунда Ислам өлкөлөрүнүн чеги абдан кеңейген. Көптөгөн кишилер Ислам динине өткөн. Мына ушинтип мусулмандардын саны көбөйүп, аны менен бирге аймактары
да кеңейген. Ушул себептен Ислам өлкөлөрүнүн төрт тарабына тең ыйык Куран китебин жөнөтүү зарылчылыгы келип чыккан.Бул зарылчылыкты жоюу үчүн негизги китеп катары кабыл
алынган ушул китеп түп нускасы катары кабыл алынып, ыйык Куран сан жагынан көбөйтүлгөн. Анан ал китептер өлкөнүн жети чоң шаарына жиберилген. Бүгүнкү күндө үйлөрүбүздөгү ыйык Куран китеби болуп саналат.

Комментарий жиберүү