Аял менен эркектин мамилеси кандай болуш керек?

Аял ызат-урматка ылайыктуу жаралган асыл зат. Аны баалабастык бул наадандак. Акылдуу, ар намыстуу аялдар эркектин кубанычына, кайгысына дайыма шериктеш болуп келген. Алар өз күйөөлөрүнүн таламдарын баарынан бийик коюу менен күйөөлөрүнүн дагы бийик урматтоосуна татыктуу болушкан.

Эркек жана аялдын бейпил жашоосу бүтүндөй үй-бүлө мүчөлөрүнө бакыт-таалай алып келет. Алардын жүздөрүнө ырахат, жыргал өз дарбазасын чоң ачат. Эгер ата-эне тарбиялуу, адептүү жана куш мамиледе болсо, перзенттери дагы алардан үлгү алып ошондой тарбияда өсөт. Тескерисинче тарбиясыз, жаңжалкеч ата-эненин перзенттери өздөрүнө окшош болуп бой тартат. Эрди-катын дал ушуга этибар берүүлөрү зарыл.

Ырас, айрым бир үй-бүлөдө маанисиз эле маселелер үчүн ич ара келишпөөчүлүктөр болуп турат. Бабаларыбыз “жаңжал уланып турган үйдө береке болбойт. Эрди-катындын жаңжалы, шалы оромол кургаганча болсун” деп абдан туура айтышкан. “Тама-тама көл болор” дегендей, майда-чүйдө ыйкы-тыйкы бара-бара көбөйүп, көнүлсүз окуяларга себеп болушу мүмкүн.

Баланы жарык дүйнөгө алып келүү өлүм же өмүр дешкен

Ар дайым эркектин эсинен чыкпасын: аял ызат жана урматка ылайыктуу бир зат. Анын кызматтарын баалабастык нысаптуулукка дагы, адамгерчиликке да сыйбайт. Аялдын көз жаруу учурундагы чеккен азаптарын, тозоктуу мүшкүлдөрүн көз алдыбызга келтиреличи. Баланы бул жарык дүйнөгө алып келүү аял үчүн же өмүр же өлүм дешкен. Аман-эсен көз жарып, муштумдай этти бооруна кысып алгандан кийин дагы аны тарбиялап эрезеге жеткирип алганча оңой азап чегеби? Энени канчалык урматтасак дагы аздык кылат. Ошондуктан Мухаммад пайгамбарыбыз (САВ): “Бейиш энелердин таман астында” деп таамай айткан.

Тарбиялуу эркек аялын дайыма урматтайт. Перзенттерин, жубайын кийинүүдө, тамактанууда кемчиликке кабылтпайт. Ырахаттуу жашоолору үчүн кам көрөт. Алардын муктаждыксыз бактылуу жашоолору үчүн күрөшөт. Аялынын ата-энесин, ага-инисин, эже-сиңдисин жана тууган-уруктарын урматтап, алар менен алакасын үзбөйт. Аялынын бир ишине нааразы болсо, ага өз нааразылыгын акырындап, жумшак айтып түшүндүрөт.

Эрди эр кыла турган дагы, кара жер кыла турган дагы аял

Акылдуу, намыстуу аял күйөөсүнүн шаттыгына жана кайгысына тең шерик болот. Күйөєсү эртелеп ишке жөнөсө аны ширин сөзү, жылуу мамилеси менен узатып калат. Иштен кайтканда дагы ушундай чырайлуу мамиле менен каршы алат. Күйөөсүнүн кийимдерин таза жууп, убагында тамагын даярдап берип, күйөөсү жана балдары менен жылуу маанайда тамактанат. Тамак ичүү учурунда кабагын салып, балдарын уруп, күйөөсүнүн көңүлүн иренжитпейт.

“Эрди эр кыла турган дагы аял, аны кара жер кыла турган дагы аял” дешет. Ошон үчүн адептүү, тарбиялуу аял күйөөсүнүн тапканын сарамжалдуу пайдаланып, ысырапка жол бербейт. Балдарынын тарбиясына зор маани берет. Болбогон нерсени шылтоо кылып күйөөсү менен жаңжалдашпайт. Жарына дайыма махабат тартуулап, мээримдүү болот. Кайын-журтун сыйлайт. Күлүп-жайнап тосуп алат. Мына ушундай сапаттарга ээ болгон аял гана урмат-сыйга татыктуу болот.

Азыркы жаш үй-бүлөлөр ушул эрежени сактаса бактылуу болот эмеспи. Тилекке каршы мындай үй-бүлөнү чанда гана жолуктурасың.

Комментарий жиберүү