Үй-бүлө адам баласынын алгачкы мектеби

Ар бир адамдын жашоосунда маанилүү үч окуя бар:

1) Өзү ыйлап жатканда жанындагыларын кубандыруу менен жарык дүйнөгө келүүсү;

2) Тегерегиндегилер ыйлап жатканда, өзү ыймандуу болсо, жалган дүйнөдөн чыныгы жашоого көчүү кубанычы менен келген өлүм;

3) Өзү менен бирге тегерегиндегилерди сүйүндүргөн үйлөнүү тою.

Макалдарда айтылгандай “эркек куштун уясы болбойт, уяны ургаачы куш курат” деген сөз туура, бирок ургаачы куш уяны эмнеге курат деп ойлонуп көрдүкбү? Албетте, балапандарын чоңойтуш үчүн, бирок эркек куш болмоюнча, ургаачы куш да бул милдетин аткара албайт.

Адамдардын үйлөнүүсүнүн эң маанилүү себеби да – тукумун улоо. Үйлөнүү – бул төрөлүү жана өлүм сыяктуу ар бир адам жашоосунда басып өтө турган жол. Бул жолду басып өтүп кайда бараарын, албетте, адам жакшы ойлонуп, туура пландашы керек. Бул жолду чогуу басып өткөн жубайлардын көңүлдөрү бир болсо, самандуу үйдү да ак сарай кылышат. Көңүлдөр бир болбогон жерде сарайлар да барксыз саманга айланат. Саманды сарай кылыш үчүн Алла Таала да Куранда мындай деп буюрат: “Өзүңөргө жаккан жана ылайыктуу болгон аялдарга үйлөнгүлө…”. (Рум сүрөсү, 47-аят).

Үй-бүлө мөмөлүү бир даракка окшош. Бул дарактын тамыры – ата-эне болсо, бутактары – алардын балдары, мөмөсү – неберелери. Албетте, үй-бүлө адам баласынын алгачкы мектебинин ролун ойнойт, ал эми ата-эне – анын алгачкы мугалими. Өлкөнүн пайдубалын түзгөн эң маанилүү нерсе – бул үй-бүлө. Коомдогу үй-бүлөлөр бекем болсо, ал өлкөнү жок кылуу да ошончолук кыйын болот. Үй-бүлөнү түзө турган эки маанилүү адамдын бирөө – эркек, экинчиси – аял. Эркекти үйдүн куруучусу жана коргоочусу десек, анын ичиндеги иштерди жүргүзө турган да – аял. Жубайлары бири-бирине урмат-сый, түшүнүк менен мамиле кылынган үй-бүлөдө дайыма тынчтык жана бакубат жашоо болот.

“Аял жакшы – эр жакшы, вазир жакшы – хан жакшы” дегендей, эркек аялдын коргоочусу, аял да эркектин күч булагы болуп саналат. Акылдуу аял, кандайдыр учур болбосун, жоктон бар кылып, үй-бүлөдөгү бейкуттукту камсыз кылып, күйөсүнүн күчүнө күч кошот. Мындай аялдар бар коомдо да бузукулуктар, жамандыктар аз болот. Анткени, аялынан дайыма жылуу мамиле көргөн эркек башка жерден бактылуулук издөөнү эч качан зарыл көрбөйт. Жубайлардын ар бири өз милдетин билип, так аткарган кезде, үй-бүлө бейиштин бир бурчуна айланат.

Комментарий жиберүү