Аялдарга кандай мамиле кылуу керек?

Суроо: Бир атеист: “Аялдарды уруу керектигин билдирген хадистер бар”, – деп, мусулмандыкты сындоодо. Бул жалган эмеспи?

Жооп: Албетте, бул айтканы – мусулмандыкка жалаа жапкандык. Атеист Аллахка ишенбегендиктен жана Андан коркпогондуктан ар кандай калпты тартынбай айта берет. Анткени, анын оюнда күнөө деген түшүнүк жок. Өзүнө эч кандай материалдык зыян келмейинче калпты жайуудан тартынбайт.

Динибизде жакшы мусулман болуу үчүн жубайы менен жакшы карым-катнашта болуу шарт. Курани каримде буюрулган: “Алар менен жакшы, жылуу мамиледе бол!” (Бакара сүрөсү, 13)

Хадиси шарифтерде мындай делген:

“Мусулман адам жубайынын жаман мүнөзүнө ачууланбасын! Анын жакшы мүнөзү дагы болот.” (Муслим)  

“Аял алсыз жаратылган. Алсыздыктарын унчукпоо менен жеңгиле! Үйдөгү кемчиликтерин байкабагыла!” (Ибн Лал)

“Мусулмандардын ыйман жагынан эң жогорусу – мүнөзү эң жакшы болгон жана аялы менен эң жакшы, эң мээримдүү мамиледе болгону.” (Тирмизи)

“Мусулмандардын эң жакшысы, эң пайдалуусу – аялына эң жакшы, эң пайдалуу болгону. Силердин араңарда аялына эң жакшы, эң кайрымдуу, эң пайдалуу болгон – менмин.” (Насаи)

“Аялын урган адамдын кыяматта душманы мен боломун. Аялын урган адам Аллах жана Расулуна душман болот.” (Р. Насихин)

“Аялыңарды таарынтпагыла! Алар – Аллаху тааланын силерге берген аманаты. Алар менен жумшак болгула, жакшылык кылгыла!”(Муслим)

“Аялына жылмайып караган эркектин дептерине бир кул азат кылгандын сообу жазылат.” (Р. Насихин)

“Аялы менен жакшы мамиледе болуп, азилдешкен адамды Аллаху таала жакшы көрөт, ырыскыларын көбөйтөт.” (Ибни Лал)

“Аялынын жаман мүнөздөрүнө чыдаган эркек кыйынчылыктарга сабыр кылган Аййуб алейхиссалам сыяктуу мартабаларга жетет.”(И. Газали)

“Өзүң жеген тамактан аялыңа да жедир, өзүң кийген кийимден аны да кийинт, ага кабак бүркөп караба жана аны урба!” (Абу Давуд)

“Аллахтын кулдары болгон аялдарды урбагыла!” (Ибн Мажа, Дарими)

Башка бир атеист дагы ошол хадистерди окуганда: “Карачы, бир гана эркекке карата “Аялыңды урба, аялыңа муну ал” деп, эркекке айтып жатат. Аялга “Күйөөңдү урба!” деп айтылган эмес. Демек, эркектердин ушуга укугу бар” деген эле. Башкаруучусуз коом болбойт. Динибизде үй-бүлөнүн башчысы, кожоюну – эркек. Ошондуктан, милдеттер эркекке, б.а., башчыга жүктөлөт, айтылган сөздөр дагы албетте, эркекке карата айтылат.

Комментарий жиберүү