Хадис

Имам Казем (а.с.) жашоону пландаштыруунун ар тараптуу жана практикалык тартиби жөнүндө:

Жашоодо убактыңызды төрт бөлүккө бөлүүгө аракет кылыңыз:

1. Бир бөлүгүн Кудурети Күчтүү Кудайга ибадат кылууга бөлүңүз.

2. Экинчи бөлүктө адал оокат табуунун артында болуңуз.

3. Ошондой эле бир туугандарыңыз жана сиз ишенген адамдар менен баарлашыңыз, алар сиздин каталарыңыз жөнүндө чын жүрөктөн бетиңизге айтсын.

4. Жашооңуздун өзүнчө бөлүгүн шарият тарабынан тыюу салынбаган ырахат жана көңүл ачууга арнаңыз, анын жардамы менен сиз башка үч бөлүктү аткара аласыз.

Тахт – ал-Угул 409 б

Комментарий жиберүү