Алинин (а.с.) кадыр-баркы жөнүндө

1. Чындыгында, Андан (Аллахтан) башка кудай жок. Ал Али жөнүндө мага түшүрүлгөн нерселерди айтпасам, анда мен анын кабарын жеткире албаарымды айтты.

2. “Али менден кийинки ар бир момундун акими”

3. “Сен менден кийинки бардык момундардын халифысың”.

4. Азирети Али (алейхис ​​салам!) Пайгамбарга байланыштуу Муса пайгамбардын Харунуна окшош, бирок Мухаммедден (с.а.в) кийин гана пайгамбар жок.

5. Куткарылуу жана бакыт жолу Али менен достукта, ал эми Али менен кастыктын натыйжасы – ишенбестик жана жаман жаза.

6. “Ким мени колдоочу десе, Али анын колдоочусу” Али – Пайгамбарыбыздын бир тууганы.

7. «Мен кимге кожоюнмун, Али анын кожоюну. Аллахым, аны менен дос болгон дос жана ага душмандык кылган адамдын душманы бол, ага жардам бергенге жардам бер жана аны басынткысы келгенди уят кыл ”.

8. “Чындыгында, Алинин (А) душманы дүйнөнү Тозоктун кайнак сууну жутуп албастан таштабайт. Бул буйрукка каршы чыккан адам ( Ахл-Бейт вилаяты) намаз окугандыгы же ойноштук кылгандыгы менен айырмасы жок.” …

9. “Эй Али! Эгер бир кул Нухка сыйынып, Аллахка сыйынса жана Ухуд тоосунун көлөмүн Аллахтын жолуна коротсо, жана ал муну миң жыл бою жашаса, миңдеген ажылык кылып жөө жүрсө жана эзилген адам катары өлтүрүлсө (дин үчүн) Сафа менен Марванын ортосунда, бирок ошол эле учурда ал сенин Вилаятыңды тааныбайт – анда ал эч качан Бейиштин жытын сезбейт жана ага кирбейт ».

10. «Али – адил адамдардын имамы жана ыймансыздарды өлтүрүүчү. Ага жардам берген адам (Аллахтан) жардам алат жана аны басынткан адам басынтылат. “

Комментарий жиберүү