Курани каримдеги маалыматтар

“Мавдуат-ул-улум” (Кемаледдин Мухаммед, 1623-ж. Стамбулда кайтыш болгон) китебинде: “Курани каримдеги маалыматтар үч бөлүмдөн турат.

Аллаху таала маалыматтардын бир бөлүмүн эч бир кулуна билдирген эмес. Анын өзүн, ысымдарын жана сыпаттарын өзүнөн башка эч ким биле албайт.

Экинчи бөлүм бир гана Мухаммед алейхиссаламга билдирилген болуп, аны да улуу пайгамбарлар менен анын мурасчылары болгон расих аалымдардан башка эч ким түшүнө албайт.

Үчүнчү бөлүм – Аллаху тааланын Мухаммед алейхиссаламга көрсөтүп, аны үммөттөрүнө да үйрөтүүсүн буйрук кылган маалыматтар. Бул маалыматтар да экиге бөлүнөт. Биринчиси, “кысас” жана “ахбар”. Кысас – өткөн үммөттөрдүн жагдайын билдирет. Ахбар – бул дүйнө жана акыретте жараткан жана жарата турган нерселерин билдирүүчү илим. Экинчиси, акыл, тажрыйба жана араб тили илимдери аркылуу үйрөнүлө турган илимдер болуп эсептелет”, – деп билдирилген.

Комментарий жиберүү