Алинин (а.с) фазилети

  1. Эй инсандар! Муну билип алгыла; Аллах силерге колдоочу жана имам дайындады жана ага баш ийүү парз!
  2. Алиге үйрөтпөгөн илим калбады; Али көсөм имам.
  3. Эй инсандар! Алини унутпагыла жана андан жүзүнөрдү бурбагыла! Колдоосунан баш тарпагыла!
  4. Али Аллах Таалага жана пайгамбарына эң биринчи болуп ыйман келтирди жана өз жанын Расулуллахга курман чалды.
  5. Эй инсандар! Али Аллахтын жиберген имамы, Ал аны танган адамды тообасын кабыл албайт жана эч убакта кечиребейт.
  6.  Эй инсандар! Алиге артыкчылык бергиле, анткени Аллах артыкчылык берди. Анын жетекчилигин кабыл алгыла, анктени Аллах аны дайындады.
  7. Жабраил (а.с) мага Аллахтын буйругун кабарлады: Кимде ким Алинин жетечилигин кабылдабаса, Аллахтын каарын келтирип, каргышына калат.
  8. Акыйкатта Али жана муундарымдын аруулары кичи баалуулук, ал эми Куран чоң баалулук.
  9. Кимде ким имамдардын бирине шек келтирсе, баардыгына шек келтирген болот. Мага да шек келтирет, андай адам тозокто.
  10.  Аллах, пайгабар жана имамдар адал кылган нерсе адал, ал эми Аллах, пайгамбар жана имамдар арам кылган нерсе арам.

Комментарий жиберүү