Хадис

Имам Садык (а.с) айтты:

  Чоң атамды (Хусейн алейхи салам) эскерип ыйлаган адам энесинен төрөлгөн күн сыяктуу күнөөлөрдөн арылмайынча, ордунан турбайт.

Комментарий жиберүү