Жан чыгарда ыймансыз кетүүгө себеп боло турган нерселер

1. Аллаху тааланын буйрук жана тыюуларын үйрөнбөө.

2. Ыйманды Ахли сүннөт ишенимине жараша оңдобоо.

3. Дүйнө, мал-мүлк, атак-даңкка берилүү.

4. Адамдарга, жаныбарларга, өзүнө зулумдук кылуу.

5. Аллаху таалага шүгүр кылбоо жана жакшылыктын келүүсүнө себеп болгондорго рахмат айтпоо.

6. Ыймансыз болуудан коркпоо.

7. Беш убакыт намазды маалында окубоо.

8. Пайыз алышып-беришүү.

9. Динин карманган мусулмандарды кемсинтүү. Аларга жаман сөздөрдү айтуу.

10. Уят сөздөрдү сүйлөө, уят жазууларды жазуу жана сүрөттөрдү тартуу.

Комментарий жиберүү