Ыймандын кетпеши үчүн

1- Кайыпка ыйман келтирүү.

2- Кайыпты бир гана Аллаху таала жана ал билдирген адамдар биле тургандыгына ишенүү керек.

3- Харамды харам деп билип ишенүү керек.

4- Халалды халал деп билип ишенүү керек.

5- Аллаху тааланын азабынан дайыма коркуу керек.

6- Аллаху тааладан үмүт үзбөө керек.

– Муртад боло турган нерсени моюнга албоо да тообо болот. Муртад тообо кылбастан өлүп кетсе  түбөлүк Тозок отунда азап чегет. Ошон үчүн АЗ СҮЙЛӨӨ керек. Хадиси  шарифте: «Дайыма жакшы, пайдалуу нерселерди сүйлөгүлө. Же унчукпагыла!» – деп айтылды. Оор басырыктуу болуп, ойноок болбоо керек. Акыл-эске, адамкерчиликке сыйбаган нерселерди кылбоо керек. Өзүн куфурдан сактоо үчүн Аллаху таалага көп дуба кылуу керек.

Комментарий жиберүү