Сүйүктүү Пайгамбарыбыздын ысымдары

Суроо: Сүйүктүү Пайгамбарыбыздын көп ысымы бар деп уккан болчумун. Алар кайсылар?

Жооп

Мухаммед алейхиссаламдын төрт жүзгө жакын ысымы “Мавахиб-и ладунниййа” китебинде жазылган. Булардын айрымдарынын мааниси алфавит тартиби менен кыскача төмөндөгүдөй:

Абдуллах: Аллахтын кулу.

Абид: Кулдук кылуучу, ибадат кылуучу.

Адил: Адилеттүү, чынчыл, чынчылдыктан, хактан айрылбаган.

Ажвад: Эң жакшы, эң жоомарт.

Азиз: Абдан улуу, абдан шарапаттуу.

Акрам: Эң шарапаттуу.

Али: Улуу, бийик.

Алим: Билгич.

Аллама: Көп илимдүү.

Амил: Иштөөчү; иш жана аракет адамы.

Амин: Чынчыл жана ишеничтүү.

Ахмед: Эң көп макталган, сүйүлгөн.

Ахсен: Эң сонун.

Башир: Сүйүнүчтүү кабар берүүчү.

Бурхан: Ишеничтүү далил.

Вали: Ээ, жолдош, дос.

Васыл: Кулду Раббине жеткизген.

Вафи: Сөзүнө бекем.

Галиб: Аким жана жогору.

Гани: Бай.

Жаббар: Каар кылуучу, жеңүүчү.

Жавад: Жоомарт.

Заки: Таза, акылдуу.

Закир: Аллахты көп зикир кылган.

Захид: Пайдасыз нерселерден баш тарткан.

Каййим: Карап, көз салып туруучу.

Камар: Ай.

Карим: Өтө жоомарт, өтө шарапаттуу.

Мадани: Шаардык, билимдүү жана тарбиялуу (маданияттуу).

Мажид: Улуу жана шарапаттуу.

Макки: Меккелик.

Мансур: Жеңишке жеткен.

Мархум: Ырайым менен кооздолгон.

Масуд: Бактылуу.

Масум: Күнөөсүз, айыпсыз.

Матин: Мыкты, өзү жана сөзү туура, ишеничтүү.

Махди: Туура жолду көрсөтүүчү, туура жолго баштоочу.

Махмуд: Макталган.

Му’ти: Берүүчү, ихсан кылуучу.

Муаллим: Үйрөтүүчү.

Мубарак: Бакыт алып келүүчү, кайырдуу, берекелүү, пейиздүү.

Мужтаба: Тандалган.

Музаффар: Жеңишке жеткен, жогору.

Мукаррам: Шарапатуу, улуу, урматтуу, урмат-сыйга ээ болгон.

Муктафа: Артынан ээрчилүүчү.

Муктафи: Иктифа кылуучу, канаат кылуучу.

Мунир: Нурданткан, жарык кылуучу.

Мурсал: Элчи кылып жиберилген.

Муртаза: Жактырылган, тандалган.

Муслих: Түзөтүүчү, иретке келтирүүчү.

Мустаким: Туура жолдо болгон.

Мустафа: Өтө арынган, өтө таза.

Мути: Хакка баш ийүүчү.

Мухаммед: Жерде жана көктө өтө макталуучу.

Мушавир: Өзү менен кеңешилген.

Наби: Пайгамбар.

Нажийуллах: Аллахтын сырдашы.

Нажм: Жылдыз.

Назир: Эскертүүчү, коркутуучу.

Наки: Абдан таза.

Накиб: Калктын жакшысы, коомдун эң тандалганы.

Насиб: Асыл, таза тукумдан болгон.

Насих: Насаат кылуучу.

Натык: Сүйлөшүүчү, сөз сүйлөөчү.

Нимат: Жакшылык, бакыт-таалай.

Нур: Жарык, жарыктык.

Рагыб: Каалоочу.

Рази: Кабыл кылуучу, кубануучу.

Расул: Элчи.

Рафи: Көтөрүүчү.

Рахим: Момундарды өтө жактыруучу, мээримдүү.

Рашид: Акылдуу, жетилген, жакшы жолду баштоочу.

Сабир: Сабырдуу, кыйынчылыктарга чыдаган.

Садуллах: Аллахтын ыйык кулу.

Садык: Чынчыл.

Саид: Бактылуу.

Саййид: Мырзы.

Сайфуллах: Аллахтын кылычы.

Салам: Кемчилик жана айыптардан узак.

Салих: Жакшы жана көркөм мүнөздүү.

Саффат: Арылган, тандалган.

Сахиб: Ээ, жолдош; маектеш.

Таййиб: Халал, таза, көркөм, жагымдуу.

Таки: Харамдардан сактанган.

Таха: Курани ккримдеги румуз (жашыруун, сырдуу) ысымы.

Тахир: Өтө таза.

Фадлуллах: Аллахтын ихсаны, жакшылыгы.

Фарук: Хаккты жана батылды айыруучу.

Фаттах: Жолдогу тоскоолдуктарды жойуучу.

Хабиб: Сүйүктүү, өтө жактырылган.

Хади: Туура жолго алып барган.

Халил: Дос.

Халим: Жумшак мүнөздүү.

Халис: Асыл, таза.

Хамид: Хамд кылуучу, мактоочу.

Хаммад: Көп хамд кылуучу.

Ханиф: Акыйкатты бекем кармаган.

Хафыз: Коргоочу.

Шакир: Шүгүр кылуучу.

Шамс: Күн.

Шафи: Шапаат кылуучу.

Ясин: Чыныгы инсан, инсан-и камил (жогору даражалуу инсан).

Комментарий жиберүү