Имам Алиден (а.с) хадистер

 Адамга жаңы күн кирип келип, мындай дейт: мен жаңы күнмүн, сенин амалдарыңа жана сөздөрүңө күбө болом. Жакшы жана пайдалуу сөз сүйлөп, жакшы амалдарды кылууга аракет кыл. Мен кыяматта сенин амалдарың менен сөздөрүңө күбө болом. Бүгүнкү күн да аягына жетип, мени кайра көрө албай жана ордун толтура албасыңды бил.

 Баланын ооруганы, ата- энесинин күнөөлөрү үчүн жооп бергени.

 Мейиз, кара киш миш жемек, жүрөктү кубаттап, ооруларды айыктырат. Денин табын төмөндөтүп, көңүлдү тазартат.

 Балдарыңарга анар жегизгиле, тили так жан эрте чыгат.

 Жумага караган кечте, үй бүлөңөргө ар дайым шириндик менен мөмө жемиш алып келгиле, анткени жума күндөрү алардын кубануусуна себеп болот.

Айланаңардын калтырган күкүм тамактарын таштабай жегиле, кимде ким шыпаа ниетинде жесе, Аллахтын буйругу менен бардык ооруларына шыпаа табат.

Комментарий жиберүү