Имам Али (а.с)дан хадис

Адам төрт нерсеге мас болот: шарапка (жана ичкиликке), байлыкка мас, уйкуга мас, бийлик жана кызматка мас.
Тил жырткыч сыяктуу, ал боштондукка чыкканда жараат кылат. (денеге жана рухка кыйынчылык жаратат).

Залимдин зулумга каршы адилеттүүлүгүн издей турган күн, заалым зулумга жамандык кылган күндөн да оор.

Куран өткөндөгү абалды жана келечектеги кабарларды, милдеттериңди баяндайт.

Курандын түшүрүлүшү үч бөлүктөн турат: бир бөлүгү Ахли Бейтке, алардын күнөөсүздүгүнө жана тазалыгына арналат: алардын душмандары жана каршылаштары жөнүндө; анын экинчи бөлүгү этика жана макал-лакаптар; Үчүнчү бөлүгү болсо илахий парздарды жана өкүмдөрдү билдирүү.

Ыймандуу адам – элдин жыргалчылыгын көздөгөн, башкалар андан аман жана корголгон адам.

Аллах жихадды эркек жана аялдар үчүн зарыл деп эсептеген. Демек, адамдын жихады Аллах жолунда өлтүрүлүп, шейит болгонго чейин мал-мүлкүн жана жанын курман кылуудан турат. Аялдын жихады – күйөөсүнүн кыйынчылыктарына, жараларына, намыстануусуна жана асылдыгына сабыр кылуу.

Жагдайларды жана окуяларды өзгөртүүдө адамдардын табияты жана чындыгы билинет.

Дүйнөдө бүгүн мээнет, аракет эсепсиз өтүп, эртең Кыямат күн, иштердин эсеби жана каралышы жана соопторду алуу убактысы келет.

Жашыруун болсо да күнөөлөрдөн алыс бол, чындыгында, Аллах иштерге жана ниеттерге күбө; Ал ошондой эле башкаруучу жана сот болот.

Комментарий жиберүү