Ыйык Куран менен болгон адеп

Ыйык Куран менен болгон адеп

Кураны Карим Алла Тааланын өз пайгамбары Мухаммадка (ага Алланын салават-саламдары болсун) түшүргөн Сөзү. Ал Кыямат Күнүнө чейин түбөлүктүү муъжиза (керемет). Аны окуп Алла Таалага кулчулук кылабыз. Кураны Карим мусулмандын этикат, шарият өкүмдөрү жана кулк-мүнөзүн ала турган бирден-бир булагы болуп эсептелет. Ошондой эле ал мусулмандын эки дүйнө бактылуулугун жана урматтуулугун өз ичине камтып алган ыйык Китеп. Ошондуктан ар бир мусулман адам андагы адалды адал деп, арамды арам деп билүүсүнө кошумча Кураны Каримди окуп жаткан учурда төмөнкү…

Прочитайте больше

Катым – ыйык Куранды башынан аягына чейин окуу

Катым – ыйык Куранды башынан аягына чейин окуу

Катым – ыйык Куранды аягына чейин окуп чыгуу. Жыл сайын пайгамбарыбыз (с.а.в) Рамазан айында түнкүсүн ошол күнгө чейинки келген аяттарды Жабирейил периштеге окуп берген. Жабирейил (а.с) да ага окуган. Ушундайча пайгамбарыбыз жана ага вахий алып келген периште бири-бирине ыйык Куранды кезектешип окуп беришкен. Пайгамбарыбыз окуганда периште тыңшап, периште окуган убакта пайгамбарыбыз тыңшаган. Ал эми ушул өңдүү өз ара кезектешип окуу иши мукабеле деп айтылат. Мына ушул мукабеле салты, б.а. өз ара кезектешип окуу адатынын пайда…

Прочитайте больше

КУМУРСКА ӨЗҮНҮН АТЫ МЕНЕН ТҮШКӨН СҮРӨ ТУУРАЛУУ АЙТАТ

КУМУРСКА ӨЗҮНҮН АТЫ МЕНЕН ТҮШКӨН СҮРӨ ТУУРАЛУУ АЙТАТ

Кудуреттүү Алла тааланын сүйүктүү пайгамбарыбыз азирети Мухаммед алайхис-саламга аяттарды түшүргөнүн билесиңер. Булар болсо ыйык Куранда топтолгон. Мына ошол топтолгон- дордун арасынан Намл сүрөсүндө биз, кумурскалардын атала- ры менен Сулайман пайгамбардын ортосунда болуп өткөн окуя тууралуу сөз болот.Алгач силерге өзүмдү тааныштырайын. Мен кичинекей бир кумурскамын. Кудуреттүү Алла таала ыйык Куранда менин атымдан сөз кылуу менен мага абдан чоң баа бергендигин көргөздү. Мына ушундан улам өзүмдү канчалык бактылуу сезгендигимди сөз менен айтып түшүндүрө албайм. Өзгөчө, өлтүрүлүшүнө тыюу…

Прочитайте больше

Куран жана үйлөрүбүз

Куран жана үйлөрүбүз

Турак-жайларды берекелүү кылган – анын ичинде жашагандар. Үйлөрүбүздө Куран окулуп, Куран түшүндүрүлүп жана андагы буйруктар иш жүзүнө ашырылса, ал жер барктуу да улуу да болот. Мечиттерибизди ыйык кылган, ал жерлерде Алла Тааланын эске түшүрүлүүсү болгондой эле, үйлөрүбүздү берекелүү кылган да ичтеринде Алла Тааланын китебинин окулуусу. Бул сыяктуу үйлөр мечиттер менен бирдей десек да болот. Куранда : «Ал чырак – Алла Тааланын нуру үйлөрдө (тактап айтканда мечиттерде жагылат), Алла Таала аларды (үйлөрдү) жогору көтөрүп (курулуш) салынуусуна…

Прочитайте больше

Куран китебибиз – эң сонун сапаттарга ээ.

Куран китебибиз – эң сонун сапаттарга ээ.

Ыйык Куран – окулушу ибадат болуп саналган китеп. Ыйык Куран – чындык менен жалганды, туура менен жаңылыштыкты, жакшы менен жаманды айырмалаган китеп. Ыйык Куран – адамзаттын аттанар жолун акыр кыяматка чейин жарык кыла турган нур. Ыйык Куран – бардык адеп-ахлактык оорулардын дартына болуучу дабаа. Ыйык Куран – тагдырдын татаал-тайгак жолдорунда жолубуздан адаштырбай турган кудай. Ыйык Куран – адамга жаратуучусун жана өзүн унуттурбай турган керемет зикир. Ыйык Куран – улуу кудуреттүү Алланын сөздөрү.

Прочитайте больше