Бүгүн касиеттүү Мавлид түнү

Бүгүн касиеттүү Мавлид түнү

Мавлид бул туулган убакыт дегенди билдирет. Мавлид түнү Рабиуль-авваль айынын 11. жана 12. күндөрүнүн арасындагы түн болуп саналат. Пайгамбарыбыздын “саллаллаху алейхи ва саллам” туулган күнү, бардык мусулмандардын майрамы. Расулуллах дүнүйөгө келгенде агасы Абу Лахабдын күңү болгон Сувейда: “Бир тууганың Абдуллах уулдуу болду”, – деп ага сүйүнчү айтып келгенде кубанган эле. “Ага сүт берүү шарты менен сени азат кылдым”, – деген болчу. Ушул үчүн Абу Лахабдын азабы ар мавлид түнү бираз жеңилдейт. Мавлид түнү кубанган, ал түндү кадырлаган…

Прочитайте больше

Хызыр алейхиссалам түздөгөн дубал

Хызыр алейхиссалам түздөгөн дубал

Кахф сүрөсүндө Муса алейхиссалам менен Хызыр алейхиссалам бирге болгон сабак ала турчу ибрет толо саякаттары баяндалат. «Рух-ул-баян» тафсиринде бул аяти карима мындайча тафсир кылынган: Хазрети Муса менен Хазрети Хызыр бир шаарга келишет. Жыгылып кетейин деп турган бир дубалга туш болушат. Хызыр алейхиссалам колу менен дубалды түздөйт. Себебин болсо мындайча түшүндүрөт: «Бул дубал эки жетим балага таандык. Алдында болсо бир казына жатат. Түздөбөсөк жыгылып калмак, астында жаткан казына болсо башкалардын колуна тиймек. Бул жетим балдардын атасы салих…

Прочитайте больше

Сеййиддерге урмат

Сеййиддерге урмат

Суроо: Расулуллахтын урпагы болгондорду, тагыраагы сеййиддер жана шерифтер күнөө кылышса да аларга урмат көрсөтүү керекпи? ЖООП Албетте, урмат көрсөтүү керек. Бирөөнү жакшы көргөн адам анын сүйгөндөрүн, балдарын, неберелерин да жакшы көрүүсү керек. Душмандарын болсо жакшы көрбөөсү керек. Бирөөнүн баласы, небереси тентектик кылса ага ачууланат, балким, урат, бирок, башка бирөө жаман көз менен караса таарынат, баласын коргойт. Ушул сыяктуу бардык сеййиддер жана шерифтер дагы Пайгамбарыбыздын неберелери. Күнөө кылышса да аларга жаман мамиле кылган, урматсыздык көрсөткөн адам Расулуллахты…

Прочитайте больше

Жаман мүнөздөр

Жаман мүнөздөр

1. Куфур. 2. Жахилдик (Сабатсыздык). 3. Айыпталуудан коркуу. (Адамдардын жамандоолоруна, сындоолоруна, айыптоолоруна таарынып, чындыкты кабыл кылбоо.) 4. Мактанууну жакшы көрүү. (Өзүн жактырып, бирөөлөрдүн өзүн мактоосун жактыруу.) 5. Бидат акыйда. (Бузук ыйман.) 6. Хава-и нафс (Напсинин каалоолоруна, жыргалына жана кумарына баш ийүү.) 7. Таклид менен ыйман. (Тааныбаган адамдарды тууроо). 8. Рия.  (Бирөөлөргө көрүнүү, акырет амалдарын кылуу менен дүнүйө арзуларына жетүү.) 9. Тул-и амал (Көңүл ачып, жыргоо үчүн көп жашоону каалоо) 10. Тама (Дүнүйө лаззаттарын харам жолдордон…

Прочитайте больше

Карыларга сый-урмат

Карыларга сый-урмат

Суроо: Карыларга сый-урмат тууралуу маалымат бересизби? Жооп: Имам Азам хазреттери Имам Абу Юсуфка: “Аалымдарды урматта! Улууларга сый-урмат, кичүүлөргө изаат-мээримдүүлүк көрсөт!” – деген. Өзгөчө мусулман карыларга сый-урмат көрсөтүү керек. Жакшы-жаман деп бөлбөй, баарына бирдей жакшылык кылуу керек. Мисалы, коомдук унааларга жаш-кары, оорулуу-дени соо, аял-эркек, бай-кедей, аалым-жахил сыяктуу ар түрдүү топтогу адамдар түшүшөт.  Алсыздарга көмөктөшүү керек, автобуска кирип-чыкканда дагы көмөктөшүп, аларга орун берүү керек. Карыларга, муктаждарга көмөктөшүү керек. Ушул тууралуу хадиси шарифтерде мындай деп билдирилген: “Алсыздарга, майыптарга, карыларга жана…

Прочитайте больше

Намазда Пайгамбарыбызды мактоо

Намазда Пайгамбарыбызды мактоо

Суроо: “Фатиха сүрөсүндө жалгыз Аллах гана макталууда, Пайгамбар макталган жок. Намазда Пайгамбарды мактоо, б.а., намазда Салли Барик салаваттарын окуу ширк” дегендер кездешүүдө. Пайгамбарды мактоо эмнеге ширк болсун? Андай болсо, Аттахыййатуну окуу дагы ширкпи? Айрыкча, бир канча аяттарда дагы Расулуллах макталууда. Бул аяттарды зам сүрө катары окуу да ширк болобу? Жооп Ар ким өзү түшүнгөнү боюнча Курани каримден маани чыгарууга аракет кылса, адамдардын эсеби канча болсо ошончо дин пайда болот. Белгилүү болуп тургандай, адам өзүнүн акылы боюнча…

Прочитайте больше

Мухаммед алейхиссалам

Мухаммед алейхиссалам

Пайгамбарыбыз (алейхиссалам) 571-жылы Чын куран айынын жыйырмасына дал келген Рабиул аввал айынын он экисинде, Дүйшөнбү күнү таңга маал Мекке-и Мукаррама шаарында дүйнөгө келген. Дүйнөнүн бардык түпкүрүндөгү мусулмандар жыл сайын ушул түндү мавлид түнү катары белгилеп келишет. Атасы Абдуллах эрте кайтыш болгон. Энесинин аты Амина, чоң атасынын аты Абдулмутталиб болгон. Курайш уруусунун Хашим уулдарынан чыккан. Алты жашында энеси, сегиз жашында чоң атасы Абдулмутталиб кайтыш болгон. Абдулмутталиб Курайш уруусунун башчысы эле. Анын он эки уулу, алты кызы болгон. Пайгамбарыбыз…

Прочитайте больше

Дарылардын эң жакшысы

Дарылардын эң жакшысы

Суроо: Өлгөндөргө  жана оорулууларга Ясин жана Фатиха окулуп  жатат. Бул сүрөлөрдүн котормолорунда шыпаа тууралуу айтылбайт. Фатиха сүрөсүн окуп жатканда өзүбүзгө дуба кылуудабыз. Булардын шыпаа менен эмне байланышы бар? Жооп: Эмне тууралуу айтылса айтылсын, Ыйык Курандын ар бир аяты, ар бир тамгасы шыпаа. Ыйык хадисте: “Дарылардын эң жакшысы – Курани карим”, – деп билдирилди. (Ибни Мажа) Пайгамбарыбыз алейхиссалам үч түрдүү дары колдончу. Курани карим же дуба окучу. Табият таануу илимдери аркылуу табылган дарыларды колдончу. Экөөнү тең аралаш колдончу. Бир ыйык…

Прочитайте больше

Текебердиктин зыяны

Текебердиктин зыяны

Күнөөгө бир тообо жетет, таатка (ибадаттарга) миң тообо жетпейт. Күнөө кылган адам тообо кылса Аллах кечирет. Бирок, ибадат кылган адамдын ужбка (өзүн жакшы көрүү), кибирге (текебердикке) чалдыгып калуусу мүмкүн. Буга миң тообо да жетиштүү эмес. Исраил уулдарынан бир фасык (күнөөкөр) бар эле. Бир абид (көп ибадат кылуучу адам) да ибадаты менен таанылган эле. Фасык ал абиддин жанынан өтүп баратып: “Барып бул абиддин жанына отурайын, балким Аллаху таала анын урматына мени кечирсе”, – деп ойлоду. Барып…

Прочитайте больше

Эң чоң илим – өзүнүн чегин билүү.

Эң чоң илим – өзүнүн чегин билүү.

Мээ ден-соолуктуу болуусу керек. Калган дене мүчөлөрүнүн анча-мынча сыркоолорун айыктырууга болот. Бирок, мээ сыркоолосо бардык дене иштебей калат. Лидер мээ сыяктуу. Ахли сүннөт итикады мээ сыяктуу, туура окулган беш маал намаз мээ сыяктуу. Дене 3 негизги нерседен турат: Дене + Рух + Напси Дененин азыгы топурактан жаратылгандыктан топурак болот. Муктаждыктары – суу, жер-жемиш, эт жана башкалар. Муктаждыгы булар менен канааттандырылат, берилбесе күчү кетет, эч бирин ала албай калган кезде өлүүгө мажбур болот. Рух болсо алем-и…

Прочитайте больше

Тамактануу адеби

Тамактануу адеби

Суроо: Тамактануу адеби тууралуу маалымат бересизби? Жооп Пункттар менен билдирели: Тамак жеп баштарда ниет: Тамакты баштарда Аллаху таалага ибадат кылуу, Анын кулдарына пайдалуу болуу, динибизди, түбөлүк бактылуулукту жана тынчтыктын жолун адамдарга жеткизүү үчүн кубат алууга ниет кылуу зарыл. Жеп-ичүүнүн фарздары: 1 – Жегенде тоюуну, ичкенде канууну Аллаху тааладан деп билүү. 2 – Халалдан жеп-ичүү. 3 – Ал тамактан алынган кубат бүткөнгө чейин Аллаху таалага кулдук кылуу. 4 – Колдо барга канаат кылуу. Сүннөттөрү: 1 – Тамактанардын алдында Бисмиллахты…

Прочитайте больше

Назар (көз тийүү) чын

Назар (көз тийүү) чын

Суроо: «Көрүнбөгөн нерселерге, мисалы, назарга ишенүү жаңылыш. Бир гана сүйүүсүз караган көз адамды чарчатат» деп айткандар болууда. Көз тийүү чын эмеспи? ЖООП Көз тийүү чын. Жактырып, суктанып же кызганып караган нерселерге көз тийет. Адамга, айбанга, атүгүл, жансыз заттарга дагы көз тийет. Көз тийүү кишини ооруга чалдыктырат, атүгүл, өлүмүнө себеп болот. Аялдарга, балдарга көбүрөөк таасир кылат. Пайгамбарыбыздын заманында Асад уулдарынан көзү тийген бирөө бар эле. Үч күн эч нерсе жебей, кийин чатырдын бир тарабын көтөрүп, ошол жерден…

Прочитайте больше

Жалган сүйлөө

Жалган сүйлөө

Суроо: Жалган сүйлөөнүн динибизде орду кандай? Жооп Жалган сүйлөө – чоң күнөө. Бир аяттын мааниси төмөндөгүдөй: “Жалган сүйлөгөндөр, жалаа жапкандар бир гана Аллаху тааланын аяттарына ишенбегендер. Ошондуктан, алар – жалганчылардын так өзү.” [Нахл сүрөсү 105] Жалган – күнөөлөрдүн, айыптардын эң жаманы, жүрөктөрдү карарткан бардык жамандыктардын башы. Хадиси шарифтерде айтылды: “Жалган – нифак (мунафыктык, эки жүздүүлүк) эшиктеринин бири.” [Ибни Адий] “Момун бардык катаны кылышы мүмкүн, бирок, кыянаттык кылышы жана жалган сүйлөшү мүмкүн эмес.” [Баззар] “Чынчыл болгула, чынчылдык жакшылыкка, жакшылык болсо Бейишке алып барат….

Прочитайте больше

Исми аъзам дубасы

Исми аъзам дубасы

Суроо: Исми аъзам дубасы кайсы дуба? Жооп: Исми аъзам Курани каримде. Кайсыл аяттар экендиги белгисиз. Хадиси шарифтерде айтылды: “Исми аъзам менен кылынган дуба кабыл болот жана тилеги орундалат”. (Ибни Мажа) “Аллаху тааланын Асмаи хуснасы менен дуба кылына турган болсо кабыл болот”. (Ширъа) “Исми аъзам ушул үч сүрөдө: Бакара, Аали Имран жана Таха”. (Ибни Мажа) Пайгамбарыбыз алейхиссалам исми аъзам тууралуу кээ бир ишараттарды билдирген: “Йа бадиъассамавати вал арды, йа зал-жалали вал-икрам деп дуба кылган адамдын дубасы кабыл болот”. (Тирмизи) “Башына дарт жана кыйынчылык…

Прочитайте больше

Аллах берген адамды сүйөт

Аллах берген адамды сүйөт

Даанышман заттар айтышат: Биздин динибиз жакшылык кылуунун, мээримдүүлүктүн дини. Курани каримде: “Аллах жакшылык кылгандарга сөзсүз жардам кылат, бергендерди сүйөт”, – деп айтылууда. Аллах берген адамга берет. Берүү – бул адамдагы өзгөчөлүк, көнүмүш адаты болуп саналат. Негизи адамдардын көбүнчөсү сараң болот, берүүнү жактырбайт. Ошондуктан да, дарттан кутула албайт, себеби, бир жерден жылбаган суу кирдеп-жыттанып, микроптордун булагы болот. Пайгамбарыбыз “саллаллаху алейхи ва саллам” Мединага хижрат кылганда: “Эй, Асхабым, эки нерсеси бар болгон бирин берсин, эки үйү болгон бирин берсин,…

Прочитайте больше
1 2 3 35