Эң чоң илим – өзүнүн чегин билүү.

Эң чоң илим – өзүнүн чегин билүү.

Мээ ден-соолуктуу болуусу керек. Калган дене мүчөлөрүнүн анча-мынча сыркоолорун айыктырууга болот. Бирок, мээ сыркоолосо бардык дене иштебей калат. Лидер мээ сыяктуу. Ахли сүннөт итикады мээ сыяктуу, туура окулган беш маал намаз мээ сыяктуу. Дене 3 негизги нерседен турат: Дене + Рух + Напси Дененин азыгы топурактан жаратылгандыктан топурак болот. Муктаждыктары – суу, жер-жемиш, эт жана башкалар. Муктаждыгы булар менен канааттандырылат, берилбесе күчү кетет, эч бирин ала албай калган кезде өлүүгө мажбур болот. Рух болсо алем-и…

Прочитайте больше

Чыныгы илим

Чыныгы илим

Илим үзгүлтүксүз өнүгүп турат. Ушул себептен азыркы күндө илим менен чындыкты акыркы точкасына жеттик деп айта албайбыз . Чындык катары эсептелип, көрүнгөн көп нерсе – чындык эмес балким анын көлөкөсү болушу мүмкүн. Эртеңки күнү эмне боло тургандыгын азыртадан билүү мүмкүн болбогон сыяктуу, адам баласы ой жүгүртүп, изилдеген сайын жаңылыктарга жетет жана дүйнө жүзү тургуча бул улана берет. Илим үзгүлтүксүз өнүгүп турат. Ушул себептен азыркы күндө илим менен чындыкты акыркы точкасына жеттик деп айта албайбыз ….

Прочитайте больше

Курандагы чыныгы жихад

Курандагы чыныгы жихад

Жихад сөзү «жехд» деген сөздөн келип чыккан. Арап тилиндеги маанилери болсо төмөнкүдөй: 1. Иштөө, аракет кылуу, аракет, башкалар үчүн аракет кылуу. 2. Адамдын өз напсисин башкарышы. Бул маанилерге карап, Исламда жехд кылуунун башкаларга маалымат берүү, жакшы адеп-ахлакты үйрөтүү, адамдарды жамандыктан алыстатуу үчүн аракет кылуу деген мааниге келээрин түшүнөбүз. Ошондой эле, мусулман, экинчи тараптан, өз напсисин жакшы адеп-ахлакка тарбиялап, өзүн кекенүү жана жек көрүүдөн алыс бир адам кылып тарбиялашы керек болот. Б.а. жехд кылган бир мусулман…

Прочитайте больше

Орто кылымдарда мусулман дүйнөсүнүн өнүгүүсүнүн себептери

Орто кылымдарда мусулман дүйнөсүнүн өнүгүүсүнүн себептери

Ислам дүйнөсүнүн өнүгүүсүнү батыштык изилдөөчүлөр төмөнкү үч фактор менен ачыкташкан. Булардын алгачкысы, илимден алыс адамдардын илимге болгон муктаждыктарынын чексиздиги, ошондой эле жаңы цивилизациялар менен аралашкан кезде, алардын културасы жана менталитеттериндеги зыяндуу пикирлерге каршы, илим жана култураны элгектей алган ишенимдери, түшүнүктөрү жана илим борборлору болгон. Ислам дининин илимге берген баасы бул жерде да чоң рол ойногон. Экинчиси жана эң маанилүү фактор болсо Куран китеби. Анткени бардык Ислам маданияты, културасы жана илими, ушул ыйык китептин негизги принциптеринин…

Прочитайте больше