Жин жана иллюзия

Жин жана иллюзия

Суроо: Жиндерди иллюзия (элес) дегендер бар, алардын айтканы туурабы? ЖООП Кээ бир адамдардын жиндерди элес (иллюзия, кыял) деп санап, аларды жокко чыгаруулары ката. Корккон кезде көз алдында пайда болгон элестер албетте жок. Бирок, бул элестерди жин деп эсептөө – жинден кабары жок болуу деген сөз. Бир нерсени жок деп айта алуу үчүн ал нерсени таануу керек. Тааныбай туруп жок деп айтуу жаш баланын сөзү болот. Ушундай адамдарды билимдүү деп айтуунун өзү орунсуз болот. Бардык пайгамбарлар кабар берген жана…

Прочитайте больше

Зекет кимге берилет?

Зекет кимге берилет?

Суроо: Зекет кимге берилет? Жооп Тизме менен билдирели: 1– Эне-атага, чоң атага, чоң энеге, балага, небереге, жубайына жана капырга зекет берилбейт. Эгер кедей болсо келинге, бир тууган, эже (атасынын карындашы же эжеси), байке (атасынын иниси же агасы), тай аке, тай эже сыяктуу туугандарга, күйөө балага, кайын энеге, кайын атага, кайын ага, кайын иниге, өгөй балага зекет берилет. Эгер салих болушса жакын туугандарга зекет берүү көбүрөөк сооп болот. 2– Аял диний жактан кедей болгон күйөөсүнө Имамайндын өкүмү боюнча зекет…

Прочитайте больше

Фитр садакасы

Фитр садакасы

Суроо: Фитр садакасынын мааниси кандай? Кимдер фитр берүүсү керек? ЖООП Керектелип жаткан буюмдан жана карыздарынан артык зекет нисабынчалык мал-мүлкү, акчасы болгон мусулмандын фитр берүүсү важиб болот. Нисабга ээ эмес болсо фитр берүү важиб болбойт, бирок, берсе жакшы болот. Хадиси шарифте айтылган: “Фитр садака байларыңарга тазкийа. (Тазкийа тазартуу, тазалоо дегенди билдирет.) Кедейлериңер да берсе Аллаху таала аларга андан көбүн берет.” [Абу Давуд] “Рамазан орозосу көк менен жердин арасында турат. Фитр садака берилгенде көтөрүлөт.” [Абу Хафс] “Фитр садака орозолуу адамдын орунсуз сөздөрүнөн пайда болгон…

Прочитайте больше

Орозо жана ачкалык

Орозо жана ачкалык

Суроо: Кээ бирөөлөр суусуз жүрүүнүн эмне пайдасы бар дешүүдө. Орозо кармоонун максаты эмне? ЖООП Орозо бир гана ачка жана суусуз жүрүү эмес. Бир айбанды же ишенбеген бир кишини бир бөлмөгө камап ачка, суусуз таштоо менен орозо карматылган болбойт. Орозонун сабыр, шүгүр, напси тарбиясы сыяктуу калган ибадаттар менен да байланышы бар. Ошондуктан, хадиси шарифте: «Ар нерсенин бир эшиги бар. Ибадаттардын эшиги болсо – орозо», – делген. (Ибни Мубарек) Нерв системабыздын денебиздеги орду өтө маанилүү. Тилинин нервдери иштебей калган адам…

Прочитайте больше

Кадыр түнү

Кадыр түнү

Суроо: Кадыр түнүнүн мааниси эмнеде? ЖООП Ыйык Рамазан айы ичинде болгон касиеттүү түн. Кээ бир аалымдар Мавлид түнүнөн кийин эң кадырлуу түн деп эсептешет. Кадыр түнү бул үммөткө тийиштүү. Башка пайгамбарларга мындай фазилаттуу түн берилген эмес. Бир хадиси шарифтин мааниси мындай: “Аллаху таала Кадыр түнүн үммөтүмө белек кылды, башка үммөткө бербеди.” [Дайлами] Расулуллахка “саллаллаху алейхи ва саллам” өзүнөн мурдагы адамдардын өмүрлөрүнүн канчалык экендиги билдирилгенде өз үммөтүнүн өмүрлөрүнүн кыска экенин көрдү. Узун өмүрлүү болгон башкалардын кылган салих амалдарын…

Прочитайте больше

Пайгамбарыбыз алейхиссаламдын фазилаттары (артыкчылыктары)

Пайгамбарыбыз алейхиссаламдын фазилаттары (артыкчылыктары)

Суроо: Пайгамбарыбыз алейхиссаламдын фазилаттары эмнелер? Жооп Мавахиб-и ладунниййа жана Мират-и каинат китептеринде билдирилгендердин айрымдары төмөндөгүдөй: Жандуулар ичинде алгач Мухаммед алейхиссаламдын руху жаратылды. Хак таала: “Бардык нерсени сен үчүн жараттым, сен болбогондо эч нерсени жаратмак эмесмин”, – деди. Тоорат, Инжил жана Забурда макталып, сүйүнчүсү билдирилген. Амина энебиздин боюна бүткөндө бардык буттар бети менен оодарылды. Бардык шайтандар жана сыйкырчылар алсызданып, иштерин жасай албай калды. Туулганда да бардык буттар талкаланды. Туулган түнү Кисранын сарайы талкаланды. Мажусилердин (отко сыйынуучу) миң жылдан бери күйүп турган оту…

Прочитайте больше

Салават окугандар кедейлик көрүшпөйт

Салават окугандар кедейлик көрүшпөйт

“Бир мусулман күндө 500 жолу мага салават окуса түбөлүк кедейлик көрбөйт, күнөөлөрү кечирилет.” Абдуррахман ибни Аттаб Куртуби хазреттери малики мазхабы фикх аалымы болуп, 433 (1041) жылы Андалусиянын (Испаниянын) Куртуба (Кордоба) шаарында туулган. 520 (1126) жылы ошол жерде кайтыш болгон. “Шифа-ус-судур” аттуу китебинде төмөндөгүчө маалымдайт: “Хадиси шарифтерде айтылды: “Кыямат күнү силерден даражасы мага эң жакын болгонуңар – эң көп салават окуганыңар”. Табарани Хазрети Энестен (радыяллаху таала анх) риваят кылды. Расулуллах (саллаллаху таала алейхи васаллам) буюрду: “Жабраил жаңы эле…

Прочитайте больше

Пайгамбарыбыз алейхиссаламдын шапааты

Пайгамбарыбыз алейхиссаламдын шапааты

Ыйманын сактап өлгөн ар бир адам шапаатка жетишет. Зухаа сүрөсүнүн: “Албетте: Раббиң сага [шапаат кылуу мүмкүнчүлүгү жана абдан көп нимат] берет, сен да ыраазы болосуң” деген маанидеги бешинчи аят-и кариманын тафсиринде Расулуллах алейхиссалам: “Үммөтүмөн бир киши Тозокто калса ыраазы болбойм”, – деп айтты. Шапаатка ээ боло алуу үчүн ыйман менен өлүү шарт. Ыймандуу өлгөндөр да түбөлүк кутулууга жетишти деген маанини билдирет. Хадиси шарифтерде айтылды: “Кыяматта шапаат кыламын. “Эй, Рабби, жүрөгүндө кымындай болсо да ыйманы барларды Бейишке киргиз”, – деп айтамын. Алар Бейишке киришет….

Прочитайте больше

Сүйүктүү Пайгамбарыбыздын ысымдары

Сүйүктүү Пайгамбарыбыздын ысымдары

Суроо: Сүйүктүү Пайгамбарыбыздын көп ысымы бар деп уккан болчумун. Алар кайсылар? Жооп Мухаммед алейхиссаламдын төрт жүзгө жакын ысымы “Мавахиб-и ладунниййа” китебинде жазылган. Булардын айрымдарынын мааниси алфавит тартиби менен кыскача төмөндөгүдөй: Абдуллах: Аллахтын кулу. Абид: Кулдук кылуучу, ибадат кылуучу. Адил: Адилеттүү, чынчыл, чынчылдыктан, хактан айрылбаган. Ажвад: Эң жакшы, эң жоомарт. Азиз: Абдан улуу, абдан шарапаттуу. Акрам: Эң шарапаттуу. Али: Улуу, бийик. Алим: Билгич. Аллама: Көп илимдүү. Амил: Иштөөчү; иш жана аракет адамы. Амин: Чынчыл жана ишеничтүү. Ахмед: Эң көп макталган, сүйүлгөн. Ахсен: Эң сонун. Башир: Сүйүнүчтүү кабар берүүчү. Бурхан: Ишеничтүү далил. Вали: Ээ, жолдош, дос….

Прочитайте больше

Орозону бузган нерселер

Орозону бузган нерселер

Илмихал китептеринде орозону буза турган жана кафарат талап кыла турчу жагдайлар тууралуу жалпы эреже билдирилген. Азык же болбосо дары иретинде пайдалуу бир нерсени жеп-ичүү, лаззат бере турчу нерсени ооздон өткөрүү жана жима (аялы менен кошулуу) орозону бузат. Орозону буза турчу бул нерселер билип туруп жасалса казасы дагы, кафараты дагы орундалыш керек болот. Орозону бузуп казасын жана кафаратын талап кылчу жагдайлардын бир нечеси мына булар: 1- Орозо экендигин билип туруп жеп-ичүү. 2- Кан алдыруу, гыйбат кылуу…

Прочитайте больше

Зекет качан берилет?

Зекет качан берилет?

Суроо: Зекет качан берилет? ЖООП Зекет фарз болгондон кийин берилет. Нисабга жеткен адам бай болгон убагын камерий айга карата бир жерге жазат. Мисалы, 3-Ражабда бай болгон болсо бир жылдан кийин 3-Ражабга келгенде дагы нисаб өлчөмүндө акчасы жана соода мал-мүлкү болсо зекетин берет. Рамазан айын күтпөйт. Күнү келе электе да зекетин берүүнүн коркунучу жок, өтө жакшы болот, жада калса, келе турчу бир нече жылдын зекетин алдын ала берүу дагы жаиз. Зекетин жаңылыш эсептеп, бир алтын берүүсү керек…

Прочитайте больше

Орозо кармоо пайдалуу

Орозо кармоо пайдалуу

Суроо: Орозо кармоо денеге зыян береби? ЖООП Жок, себеби, Аллаху таала зыяндуу болгон нерсени буйрук кылбайт. Медицина адистери айтышат: Орозолуу адамдарда адреналин жана кортизон гармондору канга жеңил аралашат. Бул гармондор рак клеткаларына таасирин тийгизет. Ушундайча бул гармондор ракка каршы калкан ролун ойноп, рак клеткаларынын көбөйүүсүнө тоскоол болууда. Орозо кармаган дене өзгөчө кароого алынган сыяктуу болуп, ички органдарды орогон майлар ээрийт, дененин сергектиги артат, иммунитет күчтөнөт, ашказан, бөйрөк, шекер, жүрөк жана боор ооруларына каршы туруштугу көбөйөт. Боор…

Прочитайте больше

Рамазан жана орозо

Рамазан жана орозо

Исламдын беш шартынын төртүнчүсү ыйык Рамазан айында күн сайын орозо кармоо болуп эсептелет. Орозо кармоо «савм» деп аталат. Бул сөздүн сөздүктөгү мааниси бир нерсени бир нерседен коргоо дегенди билдирет. Ал эми Исламда шарттарына ылайык Рамазан айында Аллаху таала буюргандыктан күн сайын өзүн үч нерседен коргоо болуп саналат. Бул үч нерсе: тамак жеш, ичиш жана жыныстык катнашта болуу. Рамазан айына урмат кылуу керек. Орозо кармаганына карабастан гыйбат кылган, жалган сүйлөгөн, көңүл ооруткан, харамдардан сактанбаган адам Рамазан айына урмат кылбаган болот. Хадиси…

Прочитайте больше

Ыйык Рамазан айы 24-апрелде башталат

Ыйык Рамазан айы 24-апрелде башталат

Муфтият Ыйык Рамазан айы тууралуу билдирди. Кыргызстан Мусулмандарынын  Дин Башкармалыгы жаңы айдын башталуусу тууралуу Орто-Азия мусулмандары үчүн эл аралык астрономиялык обсерваториялардын тажрыйбаларын пайдалануу менен жана ошондой эле коңшу Өзбекстан жана Казакстан өлкөлөрүнүн Дин Башкармалыктары менен кеңешип, орозонун биринчи күнү аныкталды. Бул тууралуу Муфтияттын маалымат кызматы билдирди. Шарияттын көрсөтмөлөрүнө жана изилдөөлөрдүн жыйынтыгына ылайык Рамазан айы ушул жылдын 24-апрелинде башталат деген чечим кабыл алынды. Көрсөтүлгөн күн айдын чыгышына карап бир күнгө айырмаланышы мүмкүн.

Прочитайте больше

Таваккул (тобокел) деген эмне?

Таваккул (тобокел) деген эмне?

Аллаху таалага жакындагандардын өтө турган тепкичтин бири бул – таваккул. Анын даражасы өтө жогору. Ал эми, таваккулду үйрөнүү өтө кыйын. Аны орундоо андан да кыйын. Анткени, кимде-ким иштеринде Аллаху тааладан башка бирөөнүн таасири боло тургандыгына ишенсе, ал адамдын таухидинде (бир Аллахка ишенүүсүндө) кемчилик бар. Эгерде эч кандай себеп керек эмес деп айтса, Ислам дининен чыгат. Эгерде себептерди арага кою кажет эмес десе акылга да кайчы болот. Эгер кажет десе себептерге таваккул кылган болуп, бул болсо,…

Прочитайте больше
1 2 3 6