Бак отургузуунун маанилүүлүгү

Бак отургузуунун маанилүүлүгү

Суроо: Динибизде бак отургузуунун маанилүүлүгү эмнеде? Жооп Мөмөлүү, мөмөсүз бактардын жана токойлордун адамдарга болгон пайдалары чексиз. Адамдарга бул сыяктуу бир кызмат кылуунун динибизде маанилүүлүгү чоң. Бул тууралуу билдирилген хадиси шарифтердин айрымдары төмөндөгүдөй: “Отургузулган бактан алына турган мөмөнүн саны канча болсо ошончо сооп аны отургузган адамга берилет.” [И. Ахмед] “Бир адам бир мөмө бак отургузса, ал бакты жемиш бергенге чейин коргоп караса бул бактан төгүлгөн ар бир мөмө Аллахтын алдында ал адам үчүн бир садага болот.” [И. Ахмед] “Бир…

Прочитайте больше

Имам Абул Хасан Ашари

Имам Абул Хасан Ашари

Ал – ахли сүннөттүн итикаддагы (ишенимдеги) имамдарынын бири. Чыныгы аты – Али бин Исмаил. Сахаба Абу Мусал Ашаринин (радиаллаху анх) урпагы. Хижраттын 260-жылы (м.873) Басрада туулуп, х.324-жылы (м.936) Багдадда кайтыш болгон. Өгөй атасы Абу Жибаи Мутазила бидат сектасынын аалымы эле. Абул Хасан Ашари алгач ошол өгөй атасынан илим алып, мутазила сектасында эле. Кийин тообо кылып, ахли сүннөт аалымы болду. Элүү беш чакты китеби бар. Курани каримге кылган тафсиринин өзү гана жетимиш томдон турат. Мутазила, Харижи…

Прочитайте больше

Таваккул (тобокел) деген эмне?

Таваккул (тобокел) деген эмне?

Аллаху таалага жакындагандардын өтө турган тепкичтин бири бул – таваккул. Анын даражасы өтө жогору. Ал эми, таваккулду үйрөнүү өтө кыйын. Аны орундоо андан да кыйын. Анткени, кимде-ким иштеринде Аллаху тааладан башка бирөөнүн таасири боло тургандыгына ишенсе, ал адамдын таухидинде (бир Аллахка ишенүүсүндө) кемчилик бар. Эгерде эч кандай себеп керек эмес деп айтса, Ислам дининен чыгат. Эгерде себептерди арага кою кажет эмес десе акылга да кайчы болот. Эгер кажет десе себептерге таваккул кылган болуп, бул болсо,…

Прочитайте больше

Ыймандын кетпеши үчүн

Ыймандын кетпеши үчүн

1- Кайыпка ыйман келтирүү. 2- Кайыпты бир гана Аллаху таала жана ал билдирген адамдар биле тургандыгына ишенүү керек. 3- Харамды харам деп билип ишенүү керек. 4- Халалды халал деп билип ишенүү керек. 5- Аллаху тааланын азабынан дайыма коркуу керек. 6- Аллаху тааладан үмүт үзбөө керек. – Муртад боло турган нерсени моюнга албоо да тообо болот. Муртад тообо кылбастан өлүп кетсе  түбөлүк Тозок отунда азап чегет. Ошон үчүн АЗ СҮЙЛӨӨ керек. Хадиси  шарифте: «Дайыма жакшы, пайдалуу нерселерди сүйлөгүлө. Же…

Прочитайте больше

Куфур деген эмне?

Куфур деген эмне?

Жамандыктардын эң жаманы Аллаху таалага ишенбөө, атеист болуу. Ишенүү керек болгон нерселерге ишенбөө куфур болот. Мухаммед алейхиссаламга ишенбестик куфур. Мухаммед алейхиссаламдын Аллаху таала тарабынан алып келип билдирген нерселердин бардыгына жүрөк менен ишенүү, тил менен тастыктап айтуу ыйман деп аталат. Сөз менен билдирүүгө тоскоол болгон учурда айтпоо кечиримдүү. Дайым туура ыйманда болуу үчүн Ислам дини эмнелерди куфурдун белгилери деп билдирген болсо, аларды айтуудан жана колдонуудан сактануу керек. Исламдын өкүмдөрүнөн б.а., буйрук жана тыюуларынан кандайдыр бирөөнө маани бербөө, Курани…

Прочитайте больше

Жан чыгарда ыймансыз кетүүгө себеп боло турган нерселер

Жан чыгарда ыймансыз кетүүгө себеп боло турган нерселер

1. Аллаху тааланын буйрук жана тыюуларын үйрөнбөө. 2. Ыйманды Ахли сүннөт ишенимине жараша оңдобоо. 3. Дүйнө, мал-мүлк, атак-даңкка берилүү. 4. Адамдарга, жаныбарларга, өзүнө зулумдук кылуу. 5. Аллаху таалага шүгүр кылбоо жана жакшылыктын келүүсүнө себеп болгондорго рахмат айтпоо. 6. Ыймансыз болуудан коркпоо. 7. Беш убакыт намазды маалында окубоо. 8. Пайыз алышып-беришүү. 9. Динин карманган мусулмандарды кемсинтүү. Аларга жаман сөздөрдү айтуу. 10. Уят сөздөрдү сүйлөө, уят жазууларды жазуу жана сүрөттөрдү тартуу.

Прочитайте больше

Имам Абу Мансур Матуриди

Имам Абу Мансур Матуриди

Ахли сүннөттүн эки итикаддагы (ишенимдеги ) имамынын биринчиси. Ысымы – Мухаммед бин Мухаммед Матуриди. Куниясы – Абу Мансур. Туулган жери Самарканддын Матурид дубаны. Хижри 333 – жылы (м.944) Самаркандда көз жумган. Имам Матуриди Имам Азам Абу Ханифанын накыл кылып билдирген жана жазган Ахли сүннөт итикадынын келам маалыматтарын андан накыл кылгандар аркылуу китептерге түшүргөн, түшүндүрүп, далилдеген. Келам илиминде, акаидде мужтахид болгон Имам Матуриди келам жана фыкых илимин Абу Насыр Ийаддан үйрөндү. Илимде мыкты жетилген Имам Матуриди…

Прочитайте больше

Локман Хаким

Локман Хаким

Пайгамбар же олуя. Давуд алейхиссалам заманында Арабстандын Умман тарабында жашаган. Давуд алейхиссалам менен көрүшүп, андан илим үйрөндү. Давуд алейхиссаламга пайгамбарлык билдирилүүдөн мурда муфтий болгон Локман Хаким Давуд алейхиссаламга пайгамбарлык билдирилгенден кийин фатва берүүнү таштады. Давуд алейхиссаламга үммөт болду. Өзүнө хикмат берилди. Аййуб алейхиссаламдын таежесинин уулу болгондугу да риваят кылынган. Француз окумуштууларынын Галиностун (Галендин) бир аты дагы Локман Хаким болчу деп айтуулары жаңылыш. Себеби, Локман Хаким Давуд алейхиссаламдын заманында, Галинос (Гален) болсо андан миң жылдай кийин…

Прочитайте больше

Башкаруучунун сапаттары

Башкаруучунун сапаттары

Башкаруучу үчүн өтө маанилүү жана баалуу сапаттардан кээ бирлери мына булар: Адилеттүү, акылдуу, эр жүрөк, жоомарт, жумшак мүнөздүү, опаалуу, мээримдүү, сабырдуу, кечиримдүү, шүгүрчүл, оор басырыктуу, билимдүү, намыстуу жана айбаттуу болуу. Адилеттүүлүк: Башкаруучуда бар болуусу керек болгон өзгөчөлүктөрдөн эң баалуусу – адилеттүүлүк. Адилеттүү болууга, жакшылыкка баш ийүүгө себеп жана үлпөттү пайда кылат. Кызматчылардын бактылуу жана тынчтык ичинде болуулары башкаруучунун иреттүү болуу даражасына байланыштуу. Башкаруу жакшы болсо кызматчылар дагы жакшы болот. Башкаруучу кызматчылардын ал-ахыбалдарын жакшы көзөмөлдөөсү керек, татыктуу…

Прочитайте больше

Пайгамбарлардын сыпаттары

Пайгамбарлардын сыпаттары

Пайгамбарларда пайгамбар экендиктери билдирилгенден кийин дүлөйлүк, сокурдук сыяктуу кемчиликтер болбойт. Ар бир пайгамбарда төмөндөгү жети сыпат бар экенине ынануу керек: 1- Аманат: Аманатка кыянат кылышпайт. 2- Сыдк: Сөздөрүндө турушат. Ката сүйлөшпөйт. 3- Таблиг: Аллаху тааланын буюрган жана тыюу салган нерселерин ошол бойдон толугу менен үммөттөрүнө билдиришет. 4- Адилдик: Бардык пайгамбарлар адилеттүү болушкан. 5- Исмат: Күнөөлөрдүн баарынан сактанышкан. Алар пайгамбар боло электе да күнөө кылышкан эмес. 6- Фатанат: Абдан акылдуу жана түшүнүгү мол деген сөз. Бардык адамзаттан акылдуу болот. 7- Эмнул-азл: Пайгамбарлыктан чыкпайт. Жаңы дин алып келген пайгамбарлар “Расул” деп аталат, адамдарга…

Прочитайте больше

Ашура түнү жана күнү

Ашура түнү жана күнү

Суроо: Ашура күнү жана түнүнүн маанилүүлүгү эмнеде? Жооп Мухаррам айынын онунчу күнү Ашура күнү деп аталат. Мухаррам айы Курани каримде ыйык деп билдирилген төрт айдын бири. Мухаррам айынын биринчи күнү орозо кармоо ал жылдын баарын орозо кармап өткөргөн сыяктуу сооп болот. Бир хадиси шарифтин мааниси төмөндөгүдөй: “Рамазандан кийин эң фазилаттуу орозо – Мухаррам айында кармалган орозо.” [Муслим] Бул айдын эң ыйык түнү Ашура түнү болуп саналат. Аллаху таала кээ бир дубаларды Ашура күнүндө кабыл кылган. Адам пайгамбардын…

Прочитайте больше

Кыргызстанда жума намаздарын мечиттен окууга уруксат берилди. Талаптар

Кыргызстанда жума намаздарын мечиттен окууга уруксат берилди. Талаптар

Кыргызстанда жума намаздарын мечиттен окууга уруксат берилди. Бул тууралуу муфтияттан кабарлашты. Муфтият жума намаздарын мечитте окууга келгендер сактык чараларын бекем сактоого тийиш экендигин билдирет. Алар; – күнүмдүк беш убак жана жума намазына келүүчү жарандардын беткап тагынуусу талап кылынат; – мечиттин айланасына дезинфекциялоочу каражаттарды жана жарандардын дене табын текшерүү иш-чараларын жүргүзүү керек; – мечитте адамдардын ортосунда 1,5 метрдик аралыкты так сактоо зарыл; – жарандардын кол алышып, кучакташып көрүшүүсүнө тыюу салынат; – даарат жана сүннөт намаздарды үйдөн…

Прочитайте больше

Намазда Пайгамбарыбызды мактоо

Намазда Пайгамбарыбызды мактоо

Суроо: “Фатиха сүрөсүндө жалгыз Аллах гана макталууда, Пайгамбар макталган жок. Намазда Пайгамбарды мактоо, б.а., намазда Салли Барик салаваттарын окуу ширк” дегендер кездешүүдө. Пайгамбарды мактоо эмнеге ширк болсун? Андай болсо, Аттахыййатуну окуу дагы ширкпи? Айрыкча, бир канча аяттарда дагы Расулуллах макталууда. Бул аяттарды зам сүрө катары окуу да ширк болобу? Жооп Ар ким өзү түшүнгөнү боюнча Курани каримден маани чыгарууга аракет кылса, адамдардын эсеби канча болсо ошончо дин пайда болот. Белгилүү болуп тургандай, адам өзүнүн акылы боюнча…

Прочитайте больше

Курани каримдеги маалыматтар

Курани каримдеги маалыматтар

“Мавдуат-ул-улум” (Кемаледдин Мухаммед, 1623-ж. Стамбулда кайтыш болгон) китебинде: “Курани каримдеги маалыматтар үч бөлүмдөн турат. Аллаху таала маалыматтардын бир бөлүмүн эч бир кулуна билдирген эмес. Анын өзүн, ысымдарын жана сыпаттарын өзүнөн башка эч ким биле албайт. Экинчи бөлүм бир гана Мухаммед алейхиссаламга билдирилген болуп, аны да улуу пайгамбарлар менен анын мурасчылары болгон расих аалымдардан башка эч ким түшүнө албайт. Үчүнчү бөлүм – Аллаху тааланын Мухаммед алейхиссаламга көрсөтүп, аны үммөттөрүнө да үйрөтүүсүн буйрук кылган маалыматтар. Бул маалыматтар да экиге бөлүнөт. Биринчиси, “кысас” жана “ахбар”….

Прочитайте больше

Эрдогандын буйругу менен дагы бир музей мечитке айланат

Эрдогандын буйругу менен дагы бир музей мечитке айланат

Түркиянын президенти Византия доорундагы архитектура боюнча курулган Чора музейин мечитине айлантууну буйрук кылды. IQNA IR агенттигинин маалыматына ылайык, Түркиянын президенти Ражаб Тайиб Эрдоган өлкөнүн расмий гезитинде жарыяланган буйругунда Чора (Карие) музейин мечитке айлантуу чечимин чыгарган.Белгилей кетсек, Чора музейи Стамбулдун Фатих районунда жайгашкан жана ал Византия доорунда 534-жылы монастыр катары курулган. Ал эми 1453-жылы Осмон империясы Стамбулду басып алгандан кийин, 1511-жылы Стамбулдагы Айя София сыяктуу мечит болгон. Бул имарат 434 жыл бою мечит катары колдонулуп, 1945-жылы Министрлер…

Прочитайте больше
1 2 3 9