Мираж түнү

Мираж түнү

Ражаб айынын 27-түнү. Мираж “тепкич, баскыч” деген маанини билдирет. Расулуллах асманга чыгарылган, биз билбей турган жерлерге алып барылган түн. Меккенин эли ыйман келтирбей, мусулман болгондорго көп азап кылган жылдар эле. Ошондуктан, Пайгамбарыбыздын көңүлү ооруган эле. Бул окуя кезинде хижраттан бир жыл мурда, элүү эки жашта болчу. Зейд бин Харисти жанына алып, Таифке барат. Таиф калкына бир ай вааз-насыят айтып, ыйманга чакырат. Эч ким ыйман келтирбей, аны маскара кылышыт. Ыйык денесин жаралап, азап көрсөтүшөт. Өздөрүнө Аллахтан…

Прочитайте больше

Ибрахим алейхиссалам

Ибрахим алейхиссалам

Курани каримде ысымы билдирилген пайгамбарлардан, улулазм аты берилген алты пайгамбардан бири болуп, Калдани коомуна жиберилген. Пайгамбарыбыз Мухаммед алейхиссаламдан кийин пайгамбарлардын жана адамдардын эң үстөмү. Аллаху таала аны Халилим (досум) дегендиги үчүн Халилуллах же Халилуррахман болуп таанылат. Атасы момун болгон Тарух, энеси Амила. Ибрахим алейхиссалам Пайгамбарыбыздын аталарынан болуп саналат. Себеби, биринчи уулу Исмаил алейхиссалам араптардын, экинчи уулу Исхак алейхиссалам болсо исраилуулдарынын ата-бабасы болуп саналат. Калдани мамлекети болгон Вавилондун чыгыш тарабында жана Тигр менен Ефрат дарыяларынын арасындагы…

Прочитайте больше

Фатима-туз-Зехра.

Фатима-туз-Зехра.

Расулуллах алейхиссаламдын эң сүйүктүү кызы. Акылы, зиректиги, сулуулугу, такыбаалыгы мол эле. Жүзү ак жана нурдуу болгондуктан «Захра» деп аталды. Хадиси шарифтерде мындай деп айтылган: «Хатижа – өз заманындагы аялдардын эң жакшысы. Мариям – өз заманындагы аялдардын эң жакшысы. Фатима – өз заманындагы аялдардын эң жакшысы.» (Табарани, Баззар) «Бир периште келди. Хасан менен Хусейндин Жаннат жаштарынын сеййиди, Фатиманын болсо Жаннат аялдарынын сеййидеси экенин сүйүнчүлөдү.» (И.Асакир) «Фатима – Имран кызы Мариям, фараондун аялы Асия жана Хувайлид кызы Хатижадан кийин…

Прочитайте больше

Тасаввуф жана ахлак

Тасаввуф жана ахлак

Тасаввуф (сопулук) деген эмне? Суроо: Тасаввуф деген эмне? ЖООП Тасаввуф көңүлдү тазартуу, жаман мүнөздөрдөн тазалоо жана жакшы мүнөздөр менен толтуруу дегенди билдирет. Тасаввуф ал-ахвал иши болгондуктан аны башынан өткөргөн адам билет, айтуу менен түшүнүлбөйт. Тасаввуф илими көңүл менен кылынуусу жана сактануусу керек болгон нерселерди жана көңүлдү, рухту тазалоонун жолдорун үйрөтөт. Бул “Ахлак илими” деп аталат. Тасаввуф адамдары өз даражасына жараша тасаввуфту түшүндүрүшкөн. Бир канчасы мындай: Тасаввуф – диндин буйруктарына моюн сунуп, тыюу салгандарынан сактанып, көңүлдү жаман…

Прочитайте больше

Кабуснама

Кабуснама

Кабуснама 1082-жылы Кухистан султаны Искендер бин Кабустун өз уулу Гилан Шахка карата кылган насааттары болуп саналат. Тарых боюнча көптөгөн падыша, султан жана мамлекет адамы тарабынан бир канча тилге которулуп, тарыхый жана ахлак чыгармаларына булак болуп эсептелет. КАБУСНАМА Эй уул, мен эми карыдым. Алсыз жана азыгым жок абалда жолдун акырына келдим. Өлүм катын колума беришти. Ал кат – сакалымдын агаруусу. Азыр сага өмүрлүк тажрыйбаларым менен тапкан бир канча насаатым жаныңа калтырар белегим болсун. Бул насааттарыма моюн…

Прочитайте больше

Хазрети Али

Хазрети Али

Хазрети Али “радыяллаху анх”  – Аллахтын арстаны, Расулуллахтын күйөө баласы жана аталаш агасы Абу Талибдин уулу. Ислам халифаларынын жана Бейиш менен сүйүнчүлөнгөн он адамдын төртүнчүсү. Ахли бейттин биринчиси. Хижраттан 23 жыл мурда Меккеде туулган. Он жашында ыйман келтирген. Бардык согуштарда эрдик көрсөткөн. Бир гана Ухуд согушунда он алты жеринен жаракат алган эле. 35-жылы Зулхижжа айында халифа болгон. Х. 40-жылы (м.660) 17-Рамазанда Жума күнү таңкы намазга бара жатканда Абдуррахман ибн Мулжам деген харижит сектасынын мүчөсү тарабынан…

Прочитайте больше

Хазрети Алиден (радыйаллаху анх) алтын насааттар

Хазрети Алиден (радыйаллаху анх) алтын насааттар

Хазрети Али бир кол салуу натыйжасында шейит болуу алдында турган эле. Балдарын жыйнап, насыят кылды. Биз дагы бул насыяттардан пайдалануубуз керек. Хазрети Али (радыйаллаху анх) чоң кастык кол салууга туш келип, оор жаракат менен үйүнө алып барылат. Шейит болуудан мурда балдарын жыйнап, аларга насыяттарын айтты. Бирок, булар ошол эле убакта бардыгыбыз үчүн кылынган насыяттар болуп саналат. Хазрети Алинин ошол алтын насыяттары мына булар: * Балдарым! Жалгыз калсаңар да, адамдардын арасында болсоңор да дайыма Аллахтан корккула, такыбаалуу болгула.Себеби,…

Прочитайте больше

Хазрети Алиге осуят

Хазрети Алиге осуят

Хазрети Али “радыйаллаху анху” риваят кылган. Расулуллах алейхиссалам мындай деди: “Йа, Али! Келинди үйүңө алып келген кезде анын бутунан байпагын чеч, буттарын жуу. Ошол сууну үйдүн бардык бурчтарына сеп. Ушундай кыла турган болсоң Аллаху таала сенин үйүңөн жетимиш түрдүү кедейликти чыгарат. Жетимиш түрдүү берекени үйүңө киргизет. Жетимиш периштени сага түшүрөт. Ошол келин мененанын берекеси үйдүн бурчтарына чейин жеткен болот. Келин акылынан ажыроодон жана башка да оорулардан сак болот. Йа, Али! Келинди алгачкы аптада айран ичүүдөн,…

Прочитайте больше

Рагаиб түнү

Рагаиб түнү

Ражаб айынын алгачкы Жума түнү Рагаиб түнү болуп эсептелет. Ар бир Жума түнү баалуу. Бул эки баалуу түн бир убакта болгондо андан да баалуу болот. Аллаху таала бул түнү момундарга жакшылыктарды берет. Бул түнгө урмат көрсөткөндөрдү кечирет. Бул түнү кылынган дуба артка кайтарылбайт жана намаз, орозо, садага сыяктуу ибадаттарга сансыз сооптор берилет. Бул түн Пайгамбарыбыздын атасы үйлөнгөн түн эмес. Мындай деп айтуу жаңылыш. Расулуллахтын тогуз айдан мурда дүнүйөгө келгендигин айткандык болот, бул болсо кемчилик болуп…

Прочитайте больше

Сабыр

Сабыр

Суроо: Сабырдын мааниси кандай? Эмнеге сабыр кылуу сооптуураак? ЖООП Сабыр үч түрдүү болот. Алардын эң маанилүүсү күнөө кылбоого сабыр кылуу. Хадиси шарифте мындай деп айтылган:  “Сабыр үч түрдүү болот: 1. Кайгы дартка сабыр. 2. Динин үйрөнүүдө жана ибадат кылууда сабыр. 3. Күнөө кылбоо үчүн сабыр кылуу. Кайгы дартка сабыр кылган адамга 300, ибадат кылууга сабырга 600, күнөө кылбоого сабыр кылууга 900 даража жакшылык берилет.” [Эбушшейх] Курани каримде сабыр кылуунун мааниси көптөгөн аяттарда айтылган. Үч аятта мына булар…

Прочитайте больше

Аллаху таала бар жана Ал жалгыз

Аллаху таала бар жана Ал жалгыз

Айлана чөйрөбүздө болуп жаткандарды биз сезүү органдарыбыз аркылуу билебиз. Сезүү органдарыбызга таасир этүүчү нерселер “болмуш” деп аталат. Болмуштардын сезүү органдарыбызга тийгизген таасири “өзгөчөлүк” же “сыпат” деп аталат. Болмуштар бири-бири менен ошол өзгөчөлүктөр аркылуу айырмаланат. Жарык, үн, суу, аба, айнек – булар болмуш (дене) б.амавжуд(бар) нерселер. Салмак жана көлөмгө ээ болгон нерселер “материя” деп аталат. Материялар бири-бири менен спецификалык сыпаттары аркылуу өзгөчөлөнөт. Аба, суу, таш, айнек, булар – материя. Ал эми, жарык жана үн болсо материя…

Прочитайте больше

Шакирттин адеби

Шакирттин адеби

Суроо: Эски шакирттер устаздарына, б.а., муршид-и камилге карата адепке кандай көңүл бөлүшкөн? ЖООПАхмед Ясеви хазреттери буюрган: Шакирттин устазына карата сактоосу керек нерселерден кээ бирлери мына булар: 1- Устаздын шакирттеринин бардыгынан жогору экендигин билүү жана ага толугу менен таби жана таслим болуу (б.а., баш ийүү). Ага уйуп ичип-жеш же уктоо ага уйбастан түнү бою намаз окуудан жана күнүгө нафил орозо кармоодон да пайдалуу. Себеби, биринчисинде уйуу жана таслим болуу, экинчисинде болсо өз акылына салып аракет кылуу бар….

Прочитайте больше

Достук

Достук

Ар нерсени айтып доско жүк болбоо керек! Мүмкүн болгончо өз муктаждыгын андан жашыруу керек! Андан байлык-бийлик сурабоо керек. Дайыма жакшы гана кабар айтып, жаман кабарларды айтпоо керек. Ага карата ашыкча урмат жана керексиз кызмат кылуу менен ага ыңгайсыздык алып келбөө керек. Кээ бири: “Адам өзү кылбаган нерселерди достон күтсө ага зулумдук кылган болот. Өзү кыла ала турган нерселерди да андан күтүү ага кыйынчылык кылгандык болот”, – деп айтышкан. Дагы айтышты: “Досторунун жанында өзүн демейдеги абалынан…

Прочитайте больше

Касиеттүү үч айлар

Касиеттүү үч айлар

Бул айларга урмат көрсөтүү күнөөлөрдөн алыстоо жана ибадаттарды орундоо менен болот. Бул касиеттүү айларда убада кылынган соопторго жетүү үчүн баарынан мурда итикадды (ишенимди) түздөө керек. Илмихал маалыматтарын үйрөнүп, жашообузду мына ушуларга шайкеш абалга келтиришибиз керек. Көп тообо жана истигфар кылып, казага калган намаздардын казаларын дароо окуп баштоо керек. Ражаб айынын биринчи Жума түнү – Рагаиб түнү. Бул түнгө урмат кылгандар кечирилет. Ражаб айынын ар түнү кадырлуу. Ар Жума түнү дагы кадырлуу. Бул эки касиеттүү түн…

Прочитайте больше

Курмандык чалуунун пазилети

Курмандык чалуунун пазилети

Суроо: Курмандык чалуунун маанилүүлүгү эмне? Жооп: Курмандык нисабына (96 гр алтын) ээ болгон мусулмандын курмандык чалуусу важип болот. Эч бир себепсиз курмандык чалбоо күнөө болот. Курмандык чалуу важип болуп туруп курмандык чалбаган адамдын үйү ээлерине кыңкыстап, баддуба (каргыш) кылат, “курмандык чалбаганың сыяктуу Аллаху таала сага да жакшылык кылууну насип кылбасын!” дейт. Ал үй ошол жылы балээ-кырсыктарга дуушар болот. Ал эми, курмандык чалган адамдардын үйү ыраазы болот, үй ээлерине кайырлуу (жакшы) дуба кылат. Ошондуктан да, курмандык чалууну бир немат деп…

Прочитайте больше
1 2 3 4 5